Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương III. §1. Phương trình đường thẳng

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị phương mai
Ngày gửi: 14h:10' 21-03-2016
Dung lượng: 56.4 KB
Số lượt tải: 65
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 01/03/2016 Tuần: 26
Ngày dạy : 05/03/2016 Tiết : 29
CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG.
§1: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (tiết 1)
Mục tiêu.
Về kiến thức.
Học sinh hiểu được định nghĩa về vectơ chỉ phương của đường thẳng.
Hiểu được định nghĩa về phương trình tham số của đường thẳng.
Nắm được cách tìm hệ số góc khi biết tọa độ của vectơ chỉ phương.
Về kĩ năng.
Viết được phương trình tham số của đường thẳng đi qua một điểm và có vectơ chỉ phương.
Tính được hệ số góc khi biết được tọa độ của vectơ chỉ phương.
Về tư duy, thái độ.
Tư duy logic.
Tích cực hoạt động, phát biểu xây dựng bài.
Cẩn thận, chính xác.
Chuẩn bị.
Giáo viên.
Chuẩn bị tốt giáo án, dụng cụ dạy học (bảng phụ, phấn màu….).
Học sinh.
Ôn bài cũ, xem trước bài mới.
Phương pháp dạy học.
Sử dụng phương pháp giảng giải, gợi mở, vấn đáp đan xen hoạt động điều khiển tư duy.
Nội dung bài dạy.
Ổn định lớp (5’)
Nắm sĩ số lớp, vệ sinh và tác phong của học sinh.
Kiểm tra bài cũ.
Vào bài mới.Hoạt động 1: Vectơ chỉ phương của đường thẳng.
Thời gian.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
15’
Cô cho đường thẳng (d): 𝑦
1
2
𝑥.
a) Tìm tọa độ các điểm
𝑀
𝑜;𝑀
𝑑 biết
𝑥
𝑀
𝑜=2;
𝑥
𝑀=6
b) Cho
𝑢 = (2;1). Chứng tỏ
𝑀
𝑜
𝑀 cùng phương với
𝑢.
Để tìm tọa độ các điểm
𝑀
𝑜;𝑀
𝑑, các em cần đi tính
𝑦
𝑀
𝑜;
𝑦
𝑀.


? Tính
𝑦
𝑀
𝑜;
𝑦
𝑀
bằng cách nào? Một bạn lên bảng tính cho cô.
Vậy
𝑀
𝑜(1;2)và M(6;3).

? Một bạn nhắc lại cho cô định nghĩa về hai vectơ cùng phương? Điều kiện cần và đủ để hai vectơ cùng phương là gì?
? Vậy để chứng tỏ
𝑀
𝑜
𝑀 cùng phương với
𝑢 ta phải biết các yếu tố nào? Bạn nào có thể tính được các yếu tố đó?

? Qua đây, một bạn cho cô biết mối liên hệ giữa
𝑀
𝑜
𝑀 và
𝑢 ?

Vẽ hình minh họa trên bảng.

? Có nhận xét gì về giá của đường thẳng (d) và
𝑢


Hai điểm
𝑀
𝑜; 𝑀 cùng nằm trên đường thẳng (d) mà 𝑀
𝑜
𝑀 và
𝑢 cùng phương với nhau. Ta nói
𝑢 là vectơ chỉ phương của đường thẳng (d).

? Qua đây, một bạn cho cô biết 𝑀
𝑜
𝑀 có phải là vectơ chỉ phương của d không? Vì sao?

Một bạn định nghĩa cho cô vectơ chỉ phương của đường thẳng.

? Nếu
𝑢 là vectơ chỉ phương của đường thẳng d thì vectơ 𝑘
𝑢 có phải là vectơ chỉ phương của d không?

? Vậy một đường thẳng có bao nhiêu vectơ chỉ phương? Các vectơ đó như thế nào với nhau?
Vậy nếu biết một điểm và một vectơ chỉ phương của đường thẳng thì ta sẽ xác định được đường thẳng đó.


HS
+ Ta thay lần lượt
𝑥
𝑀
𝑜=2;
𝑥
𝑀=6 vào phương trình đường thẳng (d), sau đó ta rút ra
𝑦
𝑀
𝑜;
𝑦
𝑀.
+ Vì
𝑀
𝑜
𝑑, nên:

𝑦
𝑀
𝑜
1
2
𝑥
𝑀
𝑜=1.
+ Vì 𝑀
𝑑
nên:

𝑦
𝑀
1
2
𝑥
𝑀=3.


HS
+Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu giá của chứng song song hoặc trùng nhau.
+Điều kiện cần và đủ để 2 vectơ
𝑎
𝑏
cùng phương là có một số k để
𝑎=𝑘
𝑏
𝑏≠0).
HS
+
 
Gửi ý kiến