Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 1. Điện tích. Định luật Cu-lông

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tuyến
Ngày gửi: 21h:42' 14-03-2016
Dung lượng: 724.0 KB
Số lượt tải: 28
Số lượt thích: 0 người
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
MÔN TOÁN
toán 10 - cơ bản
I. Phân chia theo học kì và theo tuần học:
Cả năm: 105 tiết
Đại số 62 tiết
Hình học 43 tiết

Học kì I:
19 tuần
54 tiết
32 tiết
13 tuần đầu x 2tiết = 26 tiết
6 tuần cuối x 1tiết = 6 tiết
22 tiết
16 tuần đầu x 1tiết = 16 tiết
3 tuần cuối x 2tiết = 6 tiết

Học kì II:
18 tuần
51 tiết
30 tiết
12 tuần đầu x 2tiết = 24 tiết
6 tuần cuối x 1tiết = 6 tiết
21 tiết
15 tuần đầu x 1tiết = 15 tiết
3 tuần cuối x 2tiết = 6 tiết

II- Phân phối chương trình cụ thể:
đại số
Chương
Mục
Tiết thứ
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIẢM TẢI

I- Mệnh đề – Tập hợp
Tổng số tiết: 8
§1. Mệnh đề
1- 2
Trình bày tinh giảm về mặt lý thuyết, nhất là phần mệnh đề chứa biến


Luyện tập
3
Bài tập cần làm (trang 9-10) : 1,2,3,4,5


§2.Tập hợp
4
Bài tập cần làm (trang 13) :1,2,3


§3.Các phép toán trên tập hợp
5
Bài tập cần làm (trang 15): 1,2,4.


§4.Các tập hợp số
6
Bài tập cần làm (trang 18): 1,2,3.


§5. Số gần đúng. Sai số. Bài tập
7
Không dạy mục II. Sai số tuyệt đối
Ví dụ 5 trang 22 : giới thiệu khái niệm: “Độ chính xác của một số gần đúng”
Bài tập cần làm (trang 23): 2, 3a, 4,5


Ôn tập chương I
8
Bài tập cần làm (trang 24-26): 10, 11, 12, 14

II- Hàm số bậc nhất và bậc hai
Tổng số tiết: 8
§1. Hàm số
9- 10
Bài tập cần làm (trang 38-39): 1a, 1c, 2,3,4.


§2. Hàm số y = ax + b
11
Chuyển thành phần đọc thêm các mục :
I. Ôn tập hàm số bậc nhất
II. Hàm số hằng y = b


Luyện tập
12
Bài tập cần làm (trang 41-42): 1d, 2a, 3, 4a.


§3.Hàm số bậc hai
13 – 14
Bài tập cần làm (trang 49 - 50): 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4.


Ôn tập chương II
15
Bài tập cần làm (trang 50 - 51): 8a, 8c, 9c, 9d, 10, 11, 12.


Kiểm tra một tiết
16III- Phương trình và hệ phương trình
Tổng số tiết: 11

§1. Đại cương về phương trình
17- 18
Bài tập cần làm (trang 57): 3, 4


§2.Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
19
Chuyển thành phần đọc thêm các mục :
I. Ôn tập về phương trình bậc nhất, bậc hai;
II. 1. Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối.


Luyện tập
20
Bài tập cần làm (trang 62 - 63): 7,8


§3.Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
21-22-23Luyện tập
24
Bài tập cần làm (trang 68): 1, 2a, 2c, 3, 5a, 7


Thực hành Máy tính cầm tay
25Ôn tập chương
26-27
Bài tập cần làm (trang 70): 3a, 3d, 4, 5a, 5d, 6, 7, 10.


IV- Bất đẳng thức. Bất phương trình
Tổng số tiết: 18

§1.Bất đẳng thức
28 – 29
Bài tập cần làm (trang 79): 1,3,4,5.


§2.Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
30No_avatarf

rốt cuộc là lý hay toán vậy 

hoa cả mắt rồi

 
Gửi ý kiến