Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Báo cáo sơ kết TTHTCĐ năm 2015

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Ngọc Kiểm
Ngày gửi: 08h:31' 17-12-2015
Dung lượng: 61.5 KB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người
UBND Xã Nà MèO Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
trung tâm HTCĐ Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

Nà Mèo, ngày 1 tháng 07 năm 2015

Báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm 2015

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 10/2014/VBHN-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Bộ GD&ĐT v/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng các xã ,phường, thị trấn.
Thực hiện kế hoạch hoạt động TTHTCĐ năm 2015, Nghị quyết của TTHTCĐ xã Nà Mèo và các công văn, hướng dẫn của BGDĐT, Sở GD&ĐT Hòa Bình, phòng GD&ĐT huyện Mai Châu về các hoạt động của TTHTCĐ và xây dựng Xã hội học tập năm 2015.
Căn cứ vào các kết quả đạt được theo kế hoạch năm 2015 của 06 tháng đầu năm.
Nay TTHTCĐ xã Nà Mèo lập báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 như sau:

A. mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện.
* Đặc điểm tình hình KINH Từ - xã hội của xã nà mèo:
Đặc điểm:
- Xã Nà Mèo nằm cách trung tâm huyện lỵ 5km về phía tây có tổng diện tích rừng tự nhiên 2.742,6 ha.
- Xã Nà mèo có 4 cụm dân cư: Xóm Nà Mèo, Nà Mo, Xăm Pà, Xô.
- Có 2 dân tộc anh em cùng sinh sống: Thái, Kinh.
Trong đó dân tộc thái chiếm 99,2%.
- Toàn xã có 341, 1434 khẩu, có 4 HTX.
Thuận lợi:
- Đảng ủy, HĐND, UBND và các ban ngành đoàn thể thường xuyên được củng cố kiện toàn tổ chức, trẻ hóa đội ngũ, bồi dưỡng đào tạo nâng cao trình độ, hoạt động tương đối hiệu quả trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội.
- BGĐ TTHTCĐ đã nhận thức được vai trò, trách nhiệm trong công tác XHHGD và XD XHHT trong toàn Đảng, toàn dân.
- Công tác y tế, giáo dục tương đối phát triển, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.
- Trình độ nhận thức của nhân dân về văn hóa, xã hội, an ninh trật tự phát triển kinh tế cộng đồng, bảo vệ môi trường.... tương đối tốt dẫn đến việc tìm hiểu, học hỏi để nâng cao nhận thức trong nhân dân đang có xu hướng phát triển.
Khó khăn:
- Trình đọ dân trí trên địa bàn xã chưa đồng đều, điêu kiện kinh tế của nhân dân còn nhiều khó khăn dẫn đến phong trào học tập thường xuyên phát triển chưa sâu rộng, chưa thường xuyên ở mọi lứa tuổi, mọi trình độ; việc tự học, tự thu nhận thông tin chưa trở thành thói quen của nhiều người.
- Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của địa phương.
Đến nay chỉ số về trình độ của cán bộ, công chức quản lý Nhà nước trên địa bàn xã, số cán bộ cấp xã có trình độ Đại học, Cao đẳng trở lên mới đạt 50%, trình độ Trung cấp 45%, ch
 
Gửi ý kiến