Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2015 - 2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Phú Hưng (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:59' 16-12-2015
Dung lượng: 58.0 KB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 0 người

TRƯỜNG TH-THCS TAM LẬP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TỔ KHỐI: XÃ HỘI .
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcKẾ HOẠCH
(BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN THCS, NĂM HỌC 2015 – 2016)
Mục tiêu:
Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
Hình thức bồi dưỡng:
Bồi dưỡng thông qua các lớp tập trung.
Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu.
Bồi dưỡng thông qua học tập từ xa qua mạng Internet.
Sinh hoạt chuyên đề, dạy thử nghiệm do tổ chuyên môn, nhà trường, liên trường tổ chức.
Nội dung bồi dưỡng:
Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết)
Nội dung bồi dưỡng: Yêu cầu chung đối với việc biên soạn sách giáo khoa phổ thông theo chương trình mới.
Thời gian tiến hành: Trong hè 2015, từ ngày 03/7/2015 đến 25/7/2015, thời gian tập trung bồi dưỡng từng lớp theo lịch của phòng giáo dục.
Hình thức tổ chức: tập trung tất cả các GV; chia theo lớp.
Hình thức kiểm tra: Viết thu hoạch hoặc kiểm tra.
Đơn vị tổ chức: Theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT huyện Phú Giáo.
Nội dung bồi dưỡng 2: (30 tiết)
Nội dung bồi dưỡng gồm 2 phần:
Phần 1: Bồi dưỡng công tác bồi dưỡng HSG đối với các môn Toán, Lý, Hoá, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh do cụm trường theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT huyện Phú Giáo.
Phần 2: Căn cứ vào những hạn chế, khiếm khuyết trong chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên theo kế hoạch của phòng GD&ĐT huyện Phú Giáo.
Thời gian tiến hành: theo kế hoạch của phòng GD&ĐT huyện Phú Giáo.
Hình thức kiểm tra: Viết thu hoạch hoặc kiểm tra theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT huyện Phú Giáo.
Nội dung bồi dưỡng 3: (Tự chọn, 60 tiết)
Giáo viên, viên chức gốc giáo viên tham gia bồi dưỡng 4 mô đun 7, 8, 18, 23 (quy định trong thông tư 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ GDĐT ban hành chương trình BDTX GV THPT).
Thời gian tiến hành: từ tháng 6/2015 đến tháng 4/2016

Mã MODULE
Tên và nội dung MODULE
Mục tiêu bồi dưỡng
Thời gian
Số tiết

THCS 7
Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS
1. Quan niệm về hướng dẫn, tư vấn cho học sinh
2. Các lĩnh vực cần hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS
Phân tích được nội dung các lĩnh vực cần hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS
Theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT huyện Phú Giáo.

30

THCS 8
Phương pháp và kĩ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS
1. Phương pháp hướng dẫn, tư vấn
2. Những kỹ thuật cơ bản trong hướng dẫn tư vấn cho học sinh
3. Yêu cầu đối với giáo viên THCS trong vai trò người hướng dẫn, tư vấn cho học sinh
Thực hiện được các phương pháp và kĩ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS
Theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT huyện Phú Giáo.
30

THCS 18
Tăng cường năng lực dạy học
Phương pháp dạy học tích cực : Dạy học tích cực ;các phương pháp ; kỹ thuật dạy học tích cực ; Sử dụng các phương pháp kỹ thuật dạy học tích cực


Theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT huyện Phú Giáo.30

THCS 23
Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh 1. Vai trò của kiểm tra đánh giá 2. Các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh 3. Thực hiện các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.
Phân biệt và thực hiện được các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
Theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT huyện Phú Giáo.

30

 Thời lượng bồi
 
Gửi ý kiến