Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chiến lược phát triển GD đến 2010

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Quang Tùng (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:05' 01-12-2015
Dung lượng: 124.0 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAKRÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS KRÔNG KLANG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số ..../KH-THCS Krông Klang, ngày ... tháng 11 năm 2010

KẾ HOẠCH
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG 2010-2015
VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020

Trường THCS Krông Klang được tách từ trường Tiểu học và THCS KrôngKlang theo quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2009, của UBND huyện Đakrông. Ban đầu chỉ 8 lớp với 226 học sinh. Sau 2 năm phấn đấu và trưởng thành, trường THCS TT đã phát triển toàn diện, năm 2009 cho đến nay nhà trường được UBND Huyện công nhận trường tiên tiến cấp huyện
Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường đoạn 2010-2015 và tầm nhìn đến năm 2020 nhằm định hướng phát triển, xác định mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển của nhà trường để đáp ứng yêu cầu đổi mới của nền kinh tế xã hội.
I.Tình hình nhà trường năm học 2010-2011
1. * đngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên
1.1. Ưu điểm của đội ngũ.
- Tổng số CB GV CNV: 21; Trong đó: CBQL: 02, GV: 16, Nhân viên: 3.
- Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn, trong đó có 52,3% trên chuẩn.
- Công tác tổ chức quản lý của BGH năng động, sáng tạo, quyết liệt: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế. Công tác tổ chức triển khai, kiểm tra đánh giá sâu sát. Được sự tin tưởng của cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường và của phụ huynh học sinh.
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên: Nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường, mong muốn nhà trường phát triển, chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đa số đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.
* Chất lượng học sinh:
Năm học
TS
HS
Số
lớp
Xếp loại học lực (%)
Xếp loại hạnh kiểm (%)
HS Giỏi
G
HK
TB
Y
T
K
TB
Y
Huyện
Tỉnh

2005-2006
60
2
16.7
26.7
56.7

56.7
33.3
 10
2006-2007
131
4
10.7
25.9
59.5
3.9
36.6
59.5
3.9
2007-2008
178
6
6,2
24,2
65,2
4,4
30.4
65.2
4.4
2008-2009
223
8
8,5
26,9
57,0
7,6
35,0
49,3
15,2
0,52009-2010
226
8
7,5
27,4
58,4
6.7
44,2
46
8,5
1,3
4
 4

* Về sở vật chất
+ Phòng học: 08 phòng.
+ Phòng thực hành: 03
+ Phòng Thư viện: 01 - ,
+ Phòng Tin học: 01- 48m2 với 10 máy
Cơ sở vật chất bước đầu chỉ đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện tại (tuy nhiên chưa đồng bộ về thiết bị dạy học, các tủ đựng thiết bị, thư viện
nhà hiệu bộ, nhà để xe, phòng đa chức năng Chưa có
*Thành tích
Tổ chức/
Cá nhân
Hình thức khen thưởng


Giấy khen
Bằng khen, GCN cấp tỉnh
Bằng khen cấp Bộ/ngành TW
Bằng khen của Thủ tướng
Huy chương

Nhà trường
05

Công Đoàn
05

Tổ nữ công


Chi Đoàn


Hội chữ thập đỏ


Thư viện


CBGV
1
1
Đội

08
Tổng cộng
11
09

1.2. Hạn chế.
- Tổ chức quản lý của Ban giám hiệu:
+ Chưa được chủ động tuyển chọn cán bộ, giáo viên, giáo viên không ổn định nên còn thụ động trong phân công,
+ Điều kiện về nguồn lực
 
Gửi ý kiến