Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giao an ky 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đồng Văn
Ngày gửi: 15h:28' 29-10-2015
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 294
Số lượt thích: 1 người (Dau Anh Trung)
Tiết: 01và 02 – Đọc văn -
Tên bài giảng:


Ngày soạn:
Ngày giảng:

TỔNG QUAN VĂN HỌC VIỆT NAMA. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Giúp HS:
1. Nắm được các bộ phận lớn (Văn học dân gian và văn học viết) và sự vận động phát triển của văn học Việt Nam.
2. Nắm được nét lớn về nội dung và nghệ thuật.
3. Hiểu được những nội dung thể hiện con người Việt Nam trong văn học.
B. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN
- SGK, SGV
- Thiết kế bài học
- Các tài liệu tham khảo
C. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
GV tổ chức giờ dạy học theo cách kết hợp các hình thức trao đổi thảo luận, trả lời các câu hỏi.
D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
I. Ổn định tổ chức:
Lớp:
10A10
10A


II. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra việc chuẩn bị bài học mới
III. Bài mới:

Hoạt động của GV và HS
Yêu cầu cần đạt

- Em hiểu thế nào là tổng quan văn học Việt Nam?
- Yêu cầu học sinh (H/S) đọc mấy dòng đầu của sách giáo khoa (SGK) từ “Trải qua hàng ngàn năm... tinh thần ấy”
+ Nội dung của phần này? Theo em đó là phần nào của bài tổng quan văn học?
- Cách nhìn nhận, đánh giá một cách tổng quát những nét lớn của văn học Việt Nam


I. CÁC BỘ PHẬN HỢP THÀNH CỦA VĂN HỌC VIỆT NAM
- Yêu cầu học sinh đọc phần I (SGK)
Từ “Văn học Việt Nam bao gồm “Văn học viết…
+ Nội dung SGK: Trải qua quá trình lao động, chiến đấu xây dựng bảo vệ đất nước, nhân dân ta đã sáng tạo những giá trị tinh thần. Văn học Việt Nam là bằng chứng cho sự sáng tạo tinh thần ấy.


1. Văn học dân gian
(H/S đọc từ văn học dân gian)
+ Hãy trình bày những nét lớn của văn học dân gian?


2. Văn học viết
SGK trình bày nội dung gì? Hãy trình bày khái quát về từng nội dung đó?II. TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ VĂN HỌC VIỆT NAM
(Lần lượt gọi học sinh đọc rõ từng phần)

+ Nhìn tổng quát, văn học Việt Nam có mấy thời kì phát triển?
+ Nét lớn của truyền thống thể hiện trong văn học Việt Nam là gì?

1. Thời kì văn học trung đại (từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX)
- Từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX, nền văn học Việt Nam có gì đáng chú ý?
(H/S đọc tài liệu SGK)

- Vì sao văn học từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX có sự ảnh hưởng của văn học Trung Quốc?
(H/S đọc SGK)
- Hãy chỉ ra những tác phẩm và tác giả tiêu biểu của văn học trung đại).- Hãy kể tên những tác phẩm của văn học trung đại viết bằng chữ Nôm.


Em có suy nghĩ gì về sự phát triển thơ Nôm của văn học trung đại?2. Thời kì văn học hiện đại (từ đầu thế kỉ XX đến nay)
(H/S đọc lần lượt phần này trong SGK)
- Văn học Việt Nam từ thế kỉ XX đến nay được gọi bằng nền văn học gì? Tại sao lại có tên gọi ấy?- Văn học thời kì này được chia làm mấy giai đoạn và có đặc điểm gì?
- Gọi H/S thay nhau đọc SGK.
+ Từ đầu thế kỉ XX đến năm 1930
+ Từ 1930 đến 1945
+ Từ 1945 đến 1975
+ Từ 1975 đến nay.
Mỗi phần cho H/S trả lời:
- Nêu đặc điểm văn học của thời kì vừa đọc (những nét lớn).
- Giai đoạn sau so với giai đoạn trước có gì khác biệt?
Về thể loại văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến nay có gì đáng chú ý?
+ Từ đầu thế kỉ XX đến 1975


+ Từ 1975 đến nay về thể loại của văn học có gì đáng chú ý?


+ Nhìn một cách khái quát ta rút ra những quy luật gì về văn học Việt Nam?III
 
Gửi ý kiến