Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ý kiến của chi uỷ đối với đảng viên dự bị

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lo Hoan
Ngày gửi: 16h:27' 23-10-2015
Dung lượng: 31.5 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ ..................... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI ỦY ......................... ............., ngày .......... tháng ...... năm ...........

Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ
(Nơi đảng viên dự bị đang cư trú)

Họ và tên đảng viên dự bị................................................................................ Sinh ngày .............tháng ........năm ................. Nam (nữ) .....................
Cư ngụ số .................................. Tổ ................... Khu vực (ấp) ........................ Phường (Xã) ............................................. Huyện (TP) .......................................... Tỉnh .......................................................

- Chi ủy tham gia nhận xét gồm các đồng chí :
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tóm tắt ý kiến đóng góp những ưu khuyết điểm chính:
(Về đạo đức lối sống, mối quan hệ với quần chúng chung quanh, chấp hành và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghĩa vụ ở địa phương nơi cư trú)
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Số lượng các đồng chí tán thành đảng viên dự bị .......................................... trở thành đảng viên chính thức là ..........đồng chí (đạt ……..%), trong tổng số ............... đồng chí được hỏi ý kiến.
Số không tán thành .......... đồng chí (chiếm………%) với lý do ......................................................................................................................

TM. CHI ỦY CHI BỘ XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG BỘ
BÍ THƯ BÍ THƯ

 
Gửi ý kiến