Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tư tưởng Hồ Chí Minh - TCLLCT-HC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Khắc Thu (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:17' 13-10-2015
Dung lượng: 186.0 KB
Số lượt tải: 37
Số lượt thích: 0 người
Câu 1: Đồng chí hãy phân tích nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh?
Nguồn gốc hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh từ các giá trị sau:
Giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc VN:
- Chủ nghĩa yêu nước và ý chí bất khuất, tự lực tự cường đó là lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước đã hình thành cho Việt Nam các giá trị truyền thống phong phú, vững bền, mà căn bản là do nhu cầu của cuộc đấu tranh chống lại xâm lăng và yêu cầu sản xuất trước môi trường thiên nhiên nghiệt ngã, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là giá trị tinh thần cao nhất của dân tộc ta. Nó có đặc điểm là mang trong mình một giá trị kép: yêu nước-thương dân, thương dân-yêu nước. Vì thế vấn đề dân tộc gắn liền với vấn đề con người trong tất cả các lĩnh vực của đời sống con người Việt Nam.
Chủ nghĩa yêu nước là dòng chủ lưu xuyên suốt lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, trở thành đạo lý của con người Việt Nam, là một trong những giá trị nằm trong bảng thang giá trị nhân cách của con người Việt Nam, thấm đẫm trong mỗi con người Việt Nam, trong đó có Nguyễn Ái Quốc.
- Đó là tinh thần cộng đồng, đoàn kết ý thức dân chủ được nuôi dưỡng trong quá trình dựng nước và giữ nước. Là tinh thần tương thân tương ái, nhân nghĩa, cố kết cộng đồng, “lá lành đùm lá rách”, quý trọng hiền tài. Mặc dù bị nô dịch, đồng hóa về văn hóa, phong tục tập quán nhưng vẫn không khuất phục được. Những giá trị tốt đẹp đó làm cho mối quan hệ Cá nhân – Gia đình – Làng - Nước trở nên bền chặt. Đó là vấn đề dân tộc gắn liền với vấn đề con người trong tất cả các lĩnh vực của đời sống con người Việt Nam.
- Cùng với truyền thống văn hóa ngàn đời của dân tộc như dũng cảm, cần cù, thông minh sáng tạo trong lao động sản xuất và chiến đấu, dân tộc VN luôn rộng mở đón nhận những giá trị văn minh của nhân loại để bảo tồn dân tộc và phát triển đất nước.
Tinh hoa văn hóa phương Đồng và phương Tây
Hồ Chí Minh đã biết làm giàu vốn văn hoá của mình bằng cách học hỏi, tiếp thu tư tưởng văn hoá phương Đông và phương Tây.
- Phương Đông:
+ Phật giáo là một tôn giáo lớn du nhập vào Việt Nam từ rất sớm và phát triển mạnh nhất ở thời Bắc thuộc và có ảnh hưởng rất lớn trong văn hoá Việt Nam và trở thành quốc giáo vào thời Lý - Trần, đã có nhiều đóng góp trong quá trình dựng nước và giữ nước, gắn bó với dân tộc, ảnh hưởng lớn đến sự hình thành và phát triển của lối sống văn hoá Việt Nam. HCM đã tiếp thu tư tưởng vị tha, từ bi, bác ái, cứu khổ, cứu nạn, thương người như thể thương thân; chăm lo làm điều thiện, tránh điều ác, nếp sống có đạo đức, trong sạch, giản dị.
+ Nho giáo: Nho giáo Trung Hoa vào VN do nhu cầu của sự thống trị nhưng trong quá trình đó đã được Việt hóa thành Nho giáo VN, thể hiện những giá trị về lòng yêu nước, thương dân, nhân văn, dung hòa con người cá nhân với cộng đồng, coi trọng lợi ích cộng động trên lợi ích cá nhân, gắn lợi ích cá nhân với lợi ích dân tộc; Hồ Chí Minh đã tiếp thu những mặt tích cực của Nho giáo về triết lý hành động, nhân nghĩa, ước vọng về một xã hội bình trị, hoà mục, thế giới đại đồng. Người nói: “Tuy Khổng Tử là phong kiến và tuy trong học thuyết của Khổng Tử có nhiều điểm không đúng, song những điều hay trong đó chúng ta nên học”.
Phật giáo và Nho giáo đã tác động tích cực vào Hồ Chí Minh ngay từ khi còn nhỏ. Sau này, khi trở thành người cộng sản, Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục tìm hiểu về văn hoá phương Đông, đặc biệt là những trào lưu tư tưởng mới ở Ấn Độ và Trung Hoa mà điển hình là chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn đó là dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc.
- Phương Tây: HCM đã nghiên cứu tiếp thu tư tưởng văn hoá dân chủ và cách mạng của cách mạng Pháp, cách mạng Mỹ. Những tư tưởng tiến bộ của cách mạng Pháp đã ảnh hưởng tích cực đến Hồ Chí Minh, tác động tới con đường cứu nước của Người. Người đã trực tiếp tìm hiểu tư tưởng dân chủ của các nhà khai sáng như Vônte, Rútxô, Môngtetxkiơ…qua các tác phẩm của họ. Người đã trực tiếp nghiên cứu về các cuộc cách mạng tư sản lớn trên thế giới như cách mạng Tư sản Anh, Pháp, Mỹ, Hà Lan,… Đó là những tư tưởng cơ bản của chủ nghĩa dân
 
Gửi ý kiến