Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Violymbic 4-2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Tuyết (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:55' 07-10-2015
Dung lượng: 20.3 KB
Số lượt tải: 45
Số lượt thích: 0 người
VIOLYMBIC 4-2
Dạng 1: Viết số và tính
Tính giá trị của biểu thức: 3789 : 3 – n x 356 với n = 2
Số gồm 36 nghìn, 2 trăm, 6 đơn vị được viết là?
Số gồm 6 triệu, 5 trăm và 4 chục được viết là?
Tính giá trị của biểu thức: 68 x m + 32 x m với m = 9.
Tính giá trị của biểu thức: 665 x n + 3421 x 2 với n = 6.
Giá trị của y trong biểu thức 65 x y x 5 = 650 là?
Khi viết số 2 vào bên trái một số có 3 chữ số thì số mới hơn số cũ bao nhiêu đơn vị?
Tính giá trị biểu thức 65 x n + 34 x n + n biết n = 8.
Khi viết chữ số 5 vào bên phải số 45 thì số này tăng lên ... đơn vị
Khi viết chữ số 8 vào sau số 56 thì số này tăng lên ... đơn vị
Giá trị biểu thức 135 : a + 1234 = 1243 khi a = ....
Giá trị biểu thức 124 x a + 621 khi a = 6 là?
Cho biểu thức P = (x - 342) : 6 với giá nào của x thì biểu thức P có giá trị bằng 0?
Cho biểu thức M = 2004 : m x 5 (m là số tự nhiên khác 0 và 2004 chia hết cho m).Tìm m để M có giá trị lớn nhất?
Tìm số có 3 chữ số biết tổng các chữ số bằng 26 và khi đổi chỗ chữ số hàng trăm và chữ số hàng đơn vị thì số đó không đổi.
Dãy số tự nhiên liên tiếp từ 123 đến 567 có tất cả bao nhiêu số lẻ?
Dãy số tự nhiên liên tiếp từ 123 đến 567 có tất cả bao nhiêu số chẵn?
Viết số gồm: 5 trăm nghìn, 7 chục và 6 đơn vị .
Viết số gồm: 6 chục nghìn, 3 đơn vị và 5 trăm .
Tính nhanh: 234 x 24 + 75 x 234 +234 = ?
Kết quả của dãy tính: 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 + 64 : 8 có tận cùng là chữ số nào?
Số gồm 52 vạn, 6 trăm, 6 chục được viết là ?
Tìm X, biết X : 5 – 6 666 = 1 111
Đổi 6 hm5m5dm = .....................dm
Đổi 4 km4hm4m = .....................m
Tìm y biết, y: 2 x 5 = 1 000
Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 94020 = 90000 + 4000 + ....
Số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau là số
Tìm :
số lớn nhất vừa lớn hơn 10 000 vừa bé hơn 100 000 là .............................
số bé nhất vừa lớn hơn 10 000 vừa bé hơn 100 000 là ................................
Từ các chữ số 5,9,1,0 có thể lập được mấy số có 3 chữ số khác nhau?
Có bao nhiêu số có hai lớp thỏa mãn: lớp đơn vị gồm các chữ số 1, lớp nghìn ba chữ số chẵn khác nhau khác 0 và nhỏ hơn 8
Viết số có 5 chữ số biết tổng các chữ số của chúng bằng 44 và khi đổi chữ số hàng chục nghìn cho hàng đơn vị , đổi chữ số hàng nghìn cho hàng chục thì số đó không đổi?
Số 806408 được viết thành tổng là?
Số 30 845 được viết bằng chữ là?
Nếu m = 9 thì giá trị của biểu thức 156 + 45 x m là?
Tìm x biết: x – 4872 = 56231?
Số 200345 được đọc là:
Các số 683; 836; 863; 638 được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:
Trong số 8 325 714, chữ số …… ở hàng nghìn, lớp ………
Số gồm 3 vạn, 7 đơn vị được viết là:
5 tạ + 23 yến = … kg Số cần điền vào chỗ chấm là:
Ba số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 15 là:
Cách đọc đúng số 700 007 190 là:
8 giờ bằng một phần mấy của một ngày?
Tìm y biết; y : 2 x 5 + 1234 = 2234
Tìm số có hai chữ số biết chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị và nếu đổi chỗ cho nhau thì số đó giảm đi 18.
Số gồm 6 trăm nghìn, 7 đơn vị, 9 trăm và 4 chục được viết là
Để viết các số tự nhiên liên tiếp từ 45 đến 62 cần tất cả bao nhiêu chữ số ?
Từ 345 đến 445 có bao nhiêu số có chữ số hàng trăm bằng 4?
Khi viết các số tự nhiên từ 97 đến 109 cần tất cả bao nhiêu chữ số?
Khi viết số tự nhiên chẵn có hai chữ số cần dùng tất cả bao nhiêu chữ số?
Cho bốn chữ số 2,3,4,5. Có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau từ các chữ số đã cho
 
Gửi ý kiến