Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ngành công nghiệp ở VN địa 9 VT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Gia Long
Ngày gửi: 23h:39' 28-09-2015
Dung lượng: 113.5 KB
Số lượt tải: 38
Số lượt thích: 0 người
CÁC BƯỚC XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ
Tên thành viên: Nguyễn Quang Đại – THCS Tiên Cát
Nguyễn Thị Thanh Hà – THCS Vân Phú-Manduk
Nguyễn Thị Thân- THCS Vân Phú-Manduk

I . Tên chuyên đề: Ngành công nghiệp ở Việt Nam
II, Chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ:
1. Kiến thức: Giúp HS hiểu:
- Vai trò của các nhân tố tự nhiên và kinh tế - XH đối với sự phát triển và phân bố của CN nước ta.
- Hiểu việc lựa chọn cơ cấu ngành và cơ cấu lãnh thổ CN phù hợp phải xuất phát từ việc đánh giá đúng tác động của các nhân tố này.
- Biết được tên một số ngành CN chủ yếu (CN trọng điểm) ở nước ta và một số trung tâm CN chính của các ngành này.
- Biết được 2 khu vực tập trung CN lớn nhất của nước ta là ĐBSH và vùng phụ cận (phía Bắc), ĐNB (phía Nam).
- Biết được 2 trung tâm CN lớn nhất nước ta là TP. HCM và Hà Nội, các ngành CN chủ yếu tập trung ở 2 trung tâm này.
2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng đánh giá ý nghĩa kinh tế của các TNTN, sơ đồ hoá các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố CN.
- Biết vận dụng kiến thức đã học để giải thích một hiện tượng địa lý kinh tế.
- Rèn kỹ năng đọc và phân tích biểu đồ cơ cấu CN, các NM và các mỏ than, dầu khí, các trung tâm CN Việt Nam.
3. Thái độ:
- Yêu thích học bộ môn, có thế giới quan khoa học
4. Năng lực hướng tới:
- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tính toán..
- Năng lực chuyên biệt: Năng lực tư duy tổng hợp theo lãnh thổ , năng lực sử dụng bản đồ, năng lực sử dụng hình ảnh, hình vẽ
III, Xây dựng nội dung chuyên đề:
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
Sự phát triển và phân bố công nghiệp
IV, Xây dựng bảng mô tả các cấp độ tư duy:

Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao

1. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

- Nêu được các nhân tố tự nhiên, nhân tố KTXH ảnh hưởng đến sự phân bố và phát triển công nghiệp ở nước ta

- Phân tích được ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên, nhân tố KTXH ảnh hưởng đến sự phân bố và phát triển ngành công nghiệp

- Đánh giá được nhân tố nào là quan trọng, nhân tố nào mang tính quyết định ảnh hưởng đến ngành CN

- Đánh giá được những thuận lợi, khó khăn của các nhân tố tự nhiên, kinh tế xã hội với sự phát triền và phân bố các ngành công nghiệp ở nước ta


2. Sự phát triển và phân bố công nghiệp

- Nêu được tên một số ngành CN chủ yếu (CN trọng điểm) ở nước ta và một số trung tâm CN chính của các ngành này.
- Nêu được 2 khu vực tập trung CN lớn nhất của nước ta là ĐBSH và vùng phụ cận (phía Bắc), ĐNB (phía Nam).
- Hiểu được thế mạnh của các ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta
- Hiểu được 2 trung tâm CN lớn nhất nước ta là TP. HCM và Hà Nội, các ngành CN chủ yếu tập trung ở 2 trung tâm này.

- Dựa trên các thế mạnh của các ngành CN trọng điểm, chỉ ra được sự phân bố của chúng
- Giải thích được tại sao các ngành công nghiệp trọng điểm lại có sự phân bố khác nhau như vậy trong cả nước


V, Xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập:
1. Câu hỏi nhận biết
- Nhận xét nguồn TNTN nước ta phục vụ cho CN?
- Nêu các nhân tố kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển CN?
- Dân cư và LĐ có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển và phân bố CN ?
- Giai đoạn hiện nay, chính sách phát triển CN ở nước ta có định hướng lớn ntn?
- Hệ thống CN nước ta theo thành phần KT được phân ra ntn?
- Dựa vào H12.1, hãy: Sắp xếp các ngành CN trọng điểm của nước ta theo tỷ trọng từ lớn -> nhỏ?
+ Tìm 3 ngành CN có tỷ trọng trên 10% và cho biết chúng phát triển dựa vào thế mạnh gì?
- Nước ta có mấy loại than?
- Sự phân bố của CN khai thác nhiên liệu?
- Sản lượng khai thác hàng năm?
- XĐ các mỏ than và dầu khí đang được khai thác trên bản đồ?
- Xác định trên H12
 
Gửi ý kiến