Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 22. Dân số và sự gia tăng dân số

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tô Văn Quy
Ngày gửi: 08h:24' 26-09-2015
Dung lượng: 611.0 KB
Số lượt tải: 115
Số lượt thích: 0 người
PHẦN MỘT: ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN

CHƯƠNG I: BẢN ĐỒ


TIẾT 1: BÀI 2: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN
CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÝ TRÊN BẢN ĐỒ

I- Mục tiêu:
Sau bài học, học sinh phải:
a.Về kiến thức:
Phân biệt được một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.
Cụ thể phương pháp: kí hiệu, kí hiệu đường chuyển động,chấm điểm,bản đồ-biểu đồ.
b.Về kĩ năng:
Nhận biết được một số phương pháp phổ biến để biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ và Atlát
c.Về thái độ: Thấy được sự cần thiết của bản đồ, Atlát trong học tập.
d. Nâng cao phát triển năng lực.
Biết và phân tích được các đối tượng địa biểu hiện trên bản đồ.
II- Thiết bị dạy học: bản đồ kinh tế xã hội
III- Phương pháp dạy học:
Phương pháp đàm thoại, vấn đáp, sử dụng kênh hình sách giáo khoa.
IV- Tiến trình dạy học:
1- Ổn định lớp.
2- Tổ chức dạy học
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung chính


- Hoạt động 1 (cá nhân): Nhìn vào hình 2.2: Các nhà máy điện của Việt Nam có đặc điểm gì so với toàn lãnh thổ ?

- Hoạt động 2 (cá nhân): Dựa vào hình 2.1, nêu các dạng ký hiệu
(Giáo viên nêu qua về các dạng ký hiệu này)

- Hoạt động 3 (cá nhân): Nhìn hình 2.2, ngoài việc biết được vị trí đối tượng (nhà máy điện), chúng ta còn biết được đặc điểm gì nữa ? Nêu cụ thể.


- Hoạt động 4 (nhóm): Dành thời gian học sinh tìm hiểu các phương pháp còn lại.
- Chia lớp làm 3 nhóm:
Nhóm 1: Phương pháp ký hiệu đường chuyển động (hình 2.3)
Nhóm 2: Phương pháp chấm điểm (hình 2.4)
Nhóm 3: Phương pháp bản đồ, biểu đồ (2.5)
- Gọi đại diện trả lời, nhóm khác có thể bổ sung thêm


- Hoạt động 5: Ta tìm hiểu đặc điểm các đối tượng dựa vào đâu ? (Bảng chú giải)
1- Phương pháp ký hiệu:
a/ Đối tượng biểu hiện:
Biểu hiện các đối tượng được phân bố theo những điểm cụ thể. Ký hiệu được đặt chính xác vào vị trí phân bố của đối tượng.
b/ Các dạng ký hiệu:
- Ký hiệu hình học.
- Ký hiệu chữ.
- Ký hiệu tượng hình.
c/ Khả năng biểu hiện
- Vị trí phân bố của đối tượng.
- Số lượng, quy mô, chất lượng.
- Động lực phát triển của đối tượng.

2- Phương pháp ký hiệu đường chuyển động
a/ Đối tượng biểu hiện:
Biểu hiện sự di chuyển của các đối tượng, hiện tượng tự nhiên, KT-XH.
b/ Khả năng biểu hiện:
- Tốc độ, khối lượng của đối tượng.
- Hướng di chuyển.


3- Phương pháp chấm điểm:
a/ Đối tượng biểu hiện:
Biểu hiện các đối tượng phân bố không đồng đều bằng những điểm chấm có giá trị như nhau.
b/ Khả năng biểu hiện:
- Sự phân bố của đối tượng.
- Số lượng của đối tượng.
4- Phương pháp bản đồ, biểu đồ:
a/ Đối tượng biểu hiện:
Biểu hiện các đối tượng phân bố trong những đơn vị phân chia lãnh thổ bằng các biểu đồ đặt trong đơn vị lãnh thổ đó.
b/ Khả năng biểu hiện:
- Số lượng, chất lượng của đối tượng.
- Cơ cấu của đối tượng.


3- Kiểm tra đánh giá:
So sánh hai phương pháp ký hiệu và phương pháp ký hiệu đường chuyển động
4- Dặn dò, hoạt động nối tiếp:
Bài tập 1, 2 sách giáo khoa.
5- Phần rút kinh nghiệm.
TIẾT 2: BÀI 3: SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TRONG HỌC TẬP, ĐỜI SỐNG

I- Mục tiêu:
Sau bài học, học sinh cần:
a.Về kiến thức:
Hiểu và trình bày được phương pháp sử dụng bản đồ , Atlát Địa lí để tìm hiểu đặc điểm các đối tượng, hiện tượng , phân tích các mối quan hệ địa lí.
b.Về kĩ năng: Sử dụng bản đồ.
c. Về thái độ: Thấy được sự cần
 
Gửi ý kiến