Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Văn Thời
Ngày gửi: 23h:06' 22-09-2015
Dung lượng: 27.7 MB
Số lượt tải: 53
Số lượt thích: 0 người
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 1
Thứ ngày tháng
Tiết ppct
Tên bài dạy


T3:25/08/2015

01
* Giới thiệu chương trình , tổ chức lớp
* Trò chơi: Chuyền bóng tiếp sức


T5:27/08/2015

02
* Tập hợp hàng dọc,dóng hàng,điểm số, đứng nghiêm,đứng nghỉ
* Trò chơi : Chạy tiếp sức

Ngày soạn: Ngày 24 tháng 08 năm 2015
Ngày dạy: Thứ 3 ngày 25 tháng 08 năm 2015
Bài : 01 * Giới thiệu chương trình , tổ chức lớp
* Trò chơi: Chuyền bóng tiếp sức
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
- Phổ biến nội dung chương trình lớp 4.Yêu cầu HS biết được một số nội dung cơ bản của chương trình và có thái đon học tập đúng.
- Một số quy định về nội quy,yêu cầu tập luyện.Yêu cầu HS biết được những điểm cơ bản để thực hiện tốt . Biên chế tổ,chọn cán sự bộ môn .
- Trò chơi: Chuyển bóng tiếp sức.Yêu cầu tham gia tương đối chủ động vào trò chơi
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm : Sân trường . 1 còi
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:(35Phút)
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
( Học sinh đếm theo nhịp1,2 ; 1,2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)
Nhận xét
II/ CƠ BẢN:
a. Giới thiệu chương trình TD lớp 4. Biên chế tổ chức tập luyện, chọn cán sự bộ môn.
- Lớp trưởng là cán sự bộ môn TD, có nhiệm vụ quản lý chung
- Tổ trưởng có nhiệm vụ tổ chức tổ tập luyện
Nhận xét
b. Phổ biến nội quy học tập
- Cán sự bộ môn tổ chức tập trung lớp ngoài sân
- Trang phục trong giờ học phải đảm bảo
- Nhận xét chung tinh thần học tập của học sinh
c. Trò chơi: Chuyển bóng tiếp sức

GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét

III/ KẾT THÚC:
HS đứng tại chỗ vổ tay hát
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
Về nhà tập giậm chân tại chỗ
6p

28p
9p

9p
10p
6p
Đội Hình
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV
Đội hình học tập
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *

GV
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV
Tuần1 Ngày soạn : 24 / 08 /2015
Tiết 2 Ngày dạy : 27 / 08 /2015
Bài : 02 * Tập hợp hàng dọc,dóng hàng,điểm số, đứng nghiêm,đứng nghỉ
* Trò chơi : Chạy tiếp sức
I.Mục tiêu:Giúp học sinh
- Củng cố và nâng cao kỹ thuật về ĐHĐN đã học ở lớp dưới.Yêu cầu tập hợp nhanh,trật tự,động tác điểm số,nghiêm,nghỉ phải đều,dứt khoát,đúng khẩu lệnh.
- Trò chơi: Chạy tiếp sức.Y/c học sinh tham gia trò chơi đúng luật
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm : Sân trường; Còi
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:(35Phút)

NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân …giậm Đứng lại …….đứng
( Học sinh đếm theo nhịp1,2 ; 1,2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)
Nhận xét
II/ CƠ BẢN:
a. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng
- Thành 4 hàng dọc ……..tập hợp
- Nhìn trước …………….Thẳng .Thôi
- Nghiêm; nghỉ
- Bên trái ( Phải)………..quay

Nhận xét

b. Trò chơi: Chạy tiếp sức

GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
HS đứng tại chỗ vổ tay hát
 
Gửi ý kiến