Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

PHAT DONG THI DUA NAM 2015-2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tấn Lộc (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:47' 12-09-2015
Dung lượng: 67.5 KB
Số lượt tải: 25
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD – ĐT TƯ NGHĨA
TRƯỜNG THCS NGHĨA ĐIỀN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcNghĩa Điền, ngày 5 tháng 9 năm 2015

PHÁT ĐỘNG THI ĐUA
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016

Năm học vừa qua dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ngành giáo dục Huyện, sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đặc biệt là tinh thần đoàn kết thống nhất cao của cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên của trường cùng sự phối hợp chặt chẽ của các bộ phận, đoàn thể trong nhà trường , tập thể sư phạm trường THCS Nghĩa Điền đã quyết tâm, nổ lực phấn đấu thực hiện và hoàn thành thắng lợi một số mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản về giáo dục được đề ra trong phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015.
Cũng trong năm học vừa qua BGH nhà trường và BCH công đoàn trường đã tích cực phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua sôi nổi trong nhà trường, đồng thời tham gia đầy đủ các phong trào thi đua lớn do ngành phát động về lĩnh vực chuyên môn, TDTT cũng như các hoạt động khác và đã đạt được một số kết quả tương đối tốt.
Năm học 2014 – 2015 trường đã có 3 giáo viên được UBND Huyện công nhận là CSTĐ cấp CS, 21 cá nhân thầy cô giáo được công nhận là LĐTT.
Năm học 2015 – 2016 được xác định là năm học đầu tiên triển khai thực hiện các chỉ tiêu của nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, là năm học tiếp tục thực hiện nghị quyết 29 của Ban chấp hành TW Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế, là năm học tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các cuộc vận động lớn và các phong trào thi đua mang nhiều ý nghĩa, thực hiện đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố căn bản của giáo dục, đặc biệt là chú trọng phong trào dạy tốt- học tốt, nhằm tạo sự chuyển biến thực sự về chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Là năm học tiếp tục thực hiện chỉ thị số 31-CT/TU ngày 13/6/2014 của tỉnh uỷ Quảng Ngãi và quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 7/5/2013 của UBND Tỉnh Quảng Ngãi. Theo tinh đó tôi thay mặt ban thi đua nhà trường kêu gọi toàn thể CBCC-VC trong nhà trường rút kinh nghiệm và khắc phục những hạn chế, khó khăn, đồng thời phát huy những kết quả đạt được trong năm học qua để ra sức thực hiện thắng lợi những mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản nêu ra trong phương hướng nhiệm vụ năm học 2015- 2016 gồm những nội dung chủ yếu như sau :

Về công tác chính trị tư tưởng, đạo đức tác phong nhà giáo.

- Nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc và vận dụng, thực hiện đúng đắn các NQ của các cấp ủy Đảng, đặc biệt là về lĩnh vực giáo dục, tìm hiểu và thực hiện tốt các văn bản pháp luật, các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và nhà nước, của ngành, quán triệt và thực hiện tốt điều lệ trường học, luật lao động, luật Công đoàn.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động và phong trào lớn như cuộc vận động “ Hai không ” với 4 nội dung, cuộc vận động ‘’Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’’ đặc biệt là nội dung chuyên đề năm 2015 “ Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ’’, cuộc vận động ‘’Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, phong trào ‘’Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực’’.
- Thực hiện tốt những quy định nhà giáo, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh, tác phong sư phạm mẫu mực, có lương tâm và trách nhiệm nghề nghiệp, mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
- Thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 31-CT/TU ngày 13/6/2014 của tỉnh uỷ Quảng Ngãi về chủ trương không dùng rượu, bia trong buổi trưa của các ngày làm việc.
- Thực hiện tốt quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 7/5/2013 của UBND Tỉnh Quảng Ngãi về một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính.
- Quán triệt và thực hiện tốt tinh thần chương trình hành động số 38 của HU Tư Nghĩa về nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH
 
Gửi ý kiến