Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 1. Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: nhieu1
Người gửi: Nguyễn Phước Nhiều
Ngày gửi: 06h:34' 18-08-2015
Dung lượng: 546.0 KB
Số lượt tải: 70
Số lượt thích: 0 người
Ngày 18/08/2013
BÀI 1: TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM
TIẾT 1: LỊCH SỬ ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

PHẦN I. Ý ĐỊNH BÀI GIẢNG
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
* Về kiến thức:
- Hiểu được những kiến thức cơ bản về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam
* Về ý thức:
- Bước đầu hình thành ý thức trân trọng với truyền thống dân tộc Việt Nam trong đấu tranh dựng nước và giữ nước qua các thời kỳ.
- Xác định trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc.
- Có thái độ học tập và rèn luyện tốt, sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM
1. Nội dung:
I – Lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam.
1- Những cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên
2- Cuộc đấu tranh giành độc lập (TK I - X)
3- Các cuộc chiến tranh giữ nước(TK X - XIX)
4- Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, lật đổ chế độ thực dân nửa phong kiến
5- Cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược (1945 – 1954).
6- Cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954 – 1975).
2. Trọng tâm:
Đi sâu làm rõ những bài học truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta, vận dụng bài học đó trong xác định trách nhiệm của thanh niên,HS đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.
III. THỜI GIAN:
Tổng số: 45 phút
Ổn định tổ chức: 2 phút
Tiến hành bài giảng: 40 phút
Cũng cố: 3 phút
IV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP
1. Tổ chức:
- Ổn định lớp học
- Giới thiệu bài: Trong lịch sử đấu tranh dựng nước , ông cha ta luôn phải chống lại kẻ thù xâm lược mạnh hơn ta nhiều lần về quân sự, kinh tế.Song với tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, với cách đánh mưu trí, sáng tạo, ông cha ta đã đánh thắng tất cả kẻ thù xâm lược.
2. Phương pháp:
- Giáo viên: Diễn giải – Đàm thoại kết hợp với phương pháp kể chuyện.
- Học sinh: Lắng nghe, trả lời và ghi chép.
V. ĐỊA ĐIỂM: Phòng học
VI. VẬT CHẤT:
Sách giáo khoa GDQP – An ninh 10.
PHẦN II. THỰC HÀNH BÀI GIẢNG
Nội dung – Thời gian
Phương pháp
Vật chất

I. Lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam
1. Những cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên: (5ph)
- Nhà nước đầu tiên của ta “ văn lang” do có vị trí địa lý quan trọng và có nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên nên nước ta luôn bị các thể lực ngoại xâm dòm ngó.
a. Cuộc kháng chiến chống quân tần:Đầu năm 214 TCN quân tần xâm lược nước ta, dưới sự lãnh đạo của Vua Hùng và sau này là Thục Phán đã đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược đó.Thục phán lên ngôi vua lấy tên nước là Âu Lạc dời đô về Cổ Loa, Hà Nội.
b. Đánh quân triệu đà:
Từ năm 184 - 179 TCN Triệu Đà mang quân sang xâm lược nước ta An Dương Vương lãnh đạo: xây thành cổ loa, chế nỏ liên châu đánh giặc. Nhưng do chủ quan, mất cảnh giác, mắc mưu giặc nên thất bại. Đất nước rơi vào thảm hoạ 1000 năm bắc thuộc.2. Cuộc đấu tranh giành độc lập (TK I - TK X) (7ph)
- không chiu cảnh bị phong kiến phương bắc đô hộ nhân dân ta đứng lên đầu tranh giành độc lập
- các cuộc đấu tranh tiêu biểu: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40), Bà Triệu (năm 248), Lí Bí (năm 542), Triệu Quang Phục (năm 548), Mai Thúc Loan (năm 722), Phùng Hưng (năm 766)….
- Năm
 
Gửi ý kiến