Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Dòng điện xoay chiều

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Tuyết (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:00' 14-06-2015
Dung lượng: 252.9 KB
Số lượt tải: 111
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG III. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
I. ĐIỆN ÁP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
1. Từ thông: 
2. Suất điện động tức thời: ; 
; 
3. Hiệu điện thế tức thời: 
II. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
1. Cường độ dòng điện tức thời: 
2. Các giá trị hiệu dụng: 
3. Tần số góc của dòng điện xoay chiều: 
Chú ý: Nếu dòng điện xoay chiều dao động với tần số thì trong đổi chiều lần.
Nam châm điện được tạo ra bằng dòng điện xoay chiều dao động với tần số thì nó rung với tần số . Hoặc từ trường của nó biến thiên tuần hoàn với tần số 
4. Các phần tử tiêu thụ điện
a. Điện trở: Định luật Ohm: 

b. Cảm kháng: Định luật Ohm: 

c. Dung kháng:  Định luật Ohm: 

5. Đặc điểm đoạn mạch thuần có R, L, C mắc nối tiếp:
a. Tổng trở: 
b. Độ lệch pha (u so với i): 
c. Định luật Ohm: 
d. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch: 
Chú ý: Với mạch hoặc chỉ chứa L, hoặc chỉ chứa C, hoặc chứa LC thì P = 0. Nghĩa là các mạch trên không tiêu thụ điện năng, vai trò của tụ điện hay cuộn cảm chỉ làm lệch pha điện áp so với dòng điện.
e. Giản đồ véc tơ: Ta có: 


6. Liên hệ giữa các hiệu điện thế hiệu dụng trong đoạn mạch thuần RLC nối tiếp:
Từ suy ra 
Tương tự suy ra 
Tương tự suy ra 
Tương tự suy ra 

III. BÀI TOÁN CỰC TRỊ
1. Hiện tượng cộng hưởng:
Điều kiện cộng hưởng thì .
Suy ra . Chú ý
2. ) Khi (cuộn dây thuần cảm)
Công suất 

b) Nếu cuộn dây có điện trở r thì các công thức trên ta thay R bởi (R + r)

3. Khi :
Hiệu điện thế 
. Khi đó Suy ra 
- Khi thì I hoặc P hoặc UR như nhau.
Để Imax hoặc Pmax hoặc URmax thì 
- Khi thì UC như nhau. Để UCmax thì 
- Tìm UC(max) biết U và UL, ta giải PT: 
4. Khi :
Hiệu điện thế 
. Khi đó Suy ra 
- Khi thì I hoặc P hoặc UR như nhau.
Để Imax hoặc Pmax hoặc URmax thì 
- Khi thì UL như nhau. Để ULmax thì 

- Tìm UL(max) biết U và UC, ta giải PT: 
5. Mạch điện R, L, C có thay đổi
* Cộng hưởng: 
* UL(max) ; với điều kiện: 2L/C > R2; 
* UC(max) ; với điều kiện: 2L/C > R2; 
* Ta có: 
6. Liên quan độ lệch pha:
a. Trường hợp 1: 
b. Trường hợp 2: 
c. Trường hợp 3: 
(*) Những vấn đề lưu ý thêm( Xuất hiện trong đề thi đại học)
1. Trong trường hợp mạch điện xoay chiều R, L, C khi L và C mắc liên tiếp với ULCmin thì
mạch có cộng hưởng.
2. a) RLC, cuộn dây thuần cảm, thay đổi C để cho URC(max) thì: 
RLC, cuộn dây thuần cảm, thay đổi C để cho URC(min) thì: 
3 . a) RLC, cuộn dây thuần cảm, thay đổi L để cho URL(max) thì: 
RLC, cuộn dây thuần cảm, thay đổi L để cho URL(min) thì:

4. Mạch RLC (cuộn dây có điện trở r) có R thay đổi:
a) Tồn tại hai giá trị R1, R2 khác nhau để công suất tương ứng P1= P2 thì :

(Nếu cuộn dây thuần cảm thì r = 0)
b) Thay đổi R, tồn tại hai giá trị R1, R2 khác nhau để công suất tương ứng P1 = P2 thì công suất trên mạch cực đại khi:c) Thay đổi R nếu tồn tại hai giá trị R1, R2 khác nhau để PR(max) thì:

5. Mạch điện RLC, có thay đổi:
a) Thay đổi , tồn tại hai
 
Gửi ý kiến