Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tuần 31- GDCD 7- Tiết 30 (2014- 2015)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Jrang Cil Cao Trang
Ngày gửi: 22h:17' 11-05-2015
Dung lượng: 25.9 KB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
TUẦN 31 Ngày soạn : 31/03/2015
TIẾT 30 Ngày dạy: 02/04/2015

NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (tt)

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức :
- Nêu được thế nào là bộ máy nhà nước
- Nêu được chức năng, nhiệm vụ của từng loại cơ quan trong bộ máy nhà nước.
2. Kĩ năng :
- Nhận biết được một số cơ quan của bộ máy nhà nước trong thực tế
- Chấp hành tốt chính sách và pháp luật của nhà nước
3. Thái độ :
- Tôn trọng nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
II. CÁC KĨ NĂNG CẦN GIÁO DỤC:
Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin.
Kĩ năng trình bày suy nghĩ.
Kĩ năng đấu tranh với hiện tượng tự do vô kỉ luật.
Kĩ năng giải quyết vấn đề.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
1. Ổn định lớp : Kiểm tra sỉ số lớp .
2. Kiểm tra bài cũ : -Tại sao nói Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân ?
3. Bài mới:
Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta tiếp tục đi sâu tìm hiểu về nhà nước CHXHCNVN.

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG CẦN ĐẠT

Hoạt động 1: Tiếp tục tìm hiểu nội dung bài học
GV: Chia nhóm thảo luận (6 nhóm)
HS: Thảo luận (3phút), đại diện nhóm trả lời, HS nhóm khác nhận xét.
- Nhóm 1: Em hãy cho biết chức năng nhiệm vụ của cơ quan Quốc hội là gì?
HS: Trả lời. GV: Nhận xét, bổ sung, hướng dẫn HS rút ra nội dung bài học. Chuyển ý.- Nhóm 2: Nêu chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ?
HS: Trả lời, HS nhóm khác nhận xét.
GV: Nhấn mạnh ý chính, hướng dẫn HS rút ra nội dung bài học. Chuyển ý.- Nhóm 3: HĐND do ai bầu ra, có nhiệm vụ gì?
HS: Trả lời, HS khác nhận xét.
GV: HĐND xã Đạ Long do ai bầu ra và có nhiệm vụ gì?
HS: Do nhân dân xã Đạ Long bầu ra
GV: Nhận xét, bổ sung, hướng dẫn HS rút ra nội dung bài học. Chuyển ý.
Nhóm 4: UBND do ai bầu ra và có nhiệm vụ gì?
HS: Trả lời, HS khác nhận xét.
GV: UBND xã Đạ Long do ai bầu ra, có nhiệm vụ gì?
HS: Do HĐND xã Đạ Long bầu ra….
GV: Nhận xét, bổ sung. Chuyển ý.
Nhóm 5: Em hãy cho biết tòa án nhân dân có chức năng nhiệm vụ gì?
HS: Trả lời, HS khác nhận xét.
GV: Hãy cho biết ở xã Đạ Long có tòa án nhân dân không?
HS: Không có….
GV: Nhận xét, bổ sung, hướng dẫn HS rút ra nội dung bài học. Chuyển ý.
Nhóm 6: Em hãy cho biết viện kiểm sát nhân dân có chức năng nhiệm vụ gì?
HS: Trả lời, HS khác nhận xét.
GV: Hãy cho biết ở xã Đạ Long có viện kiểm sát nhân dân không?
HS: Không có…
HS: Trả lời, HS khác nhận xét.
GV: Nhận xét, bổ sung. Chuyển ý.
GV: Cho thảo luận nhóm đôi. HS thảo luận nhóm, trả lời. HS nhóm khác nhận xét.
GV: Nhà nước có trách nhiệm như thế nào đối với công dân?GV: Công dân có quyền và nghĩa vụ gì đối với nhà nước?
HS: Trả lời, HS nhóm khác nhận xét.
GV: Nhấn mạnh ý chính, hướng dẫn HS rút ra nội dung bài học. Chuyển ý.
GV: Nhận xét, kết luận bài học.
- Họat động 3: Hướng dẫn làm bài tập.
GV: Hướng dẫn HS làm bài tập.
HS: Đọc và làm bài tập d (SGK/59)

II. NỘI DUNG BÀI HỌC
c. Chức năng nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước:
- Quốc hội: là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, do nhân dân bầu ra, được nhân dân giao cho nhiệm vụ trọng đại:
+ Làm và sửa đổi Hiến pháp, Luật.
+ Quyết định các chính sách cơ bản về đối nội và dối ngoại của đất nước.
+ Quyết định những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước và hoạt động của nhân dân.
- Chính phủ:
 
Gửi ý kiến