Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương III. §1. Phương trình đường thẳng

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Kim Luông
Ngày gửi: 20h:57' 16-04-2015
Dung lượng: 586.5 KB
Số lượt tải: 189
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO AN GIANG
TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN
__________________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
____________________


GIÁO ÁN
Tuần : 24 (từ 18/02 đến 23/2).
Tiết phân phối chương trình: 29,30.
Ngày dạy: 22/02/2013
Lớp dạy: 10A1.
Họ tên sinh viên thực hiện: Lê Thị Kim Luông.
Giáo viên hướng dẫn chuyên môn: Trương Quang Thiện.
Tên bài dạy :Chương 3: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG.
Bài 1: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

Mục tiêu.
Kiến thức
Làm cho học sinh hiểu được :
- Các khái niệm vectơ chỉ phương (vtcp), vectơ pháp tuyến (vtpt) của đường thẳng.
- Phương trình tham số (ptts), tổng quát (pttq)của đường thẳng.
- Mối liện hệ giữa vectơ chỉ phương và hệ số góc của đường thẳng.
- Các dạng đặc biệt của phương trình đường thẳng (ptđt).
Kỹ năng:
- Biết cách lập phương trình tham số, tham số của đường thẳng.
- Biết cách vẽ đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ khi biết phương trình của nó.
- Biết cách xác định được vtpt của đường thẳng khi cho pttq của nó, viết và hiểu ptđt trong những trường hợp đặc biệt.
- Viết được pttq, ptts của đường thẳng
+ Đi qua hai điểm cho trước.
+ Đi qua một điểm và có một vtpt, vtcp cho trước.
+ Đi qua một điểm và song song (vuông góc) với 
+ Trung trực của đoạn AB.
+ Đường cao AH trong tam giác ABC.
+ Đường trung tuyến AM trong tam giác ABC.
- Viết được pttq, phương trình theo đoạn chắn của đường thẳng.
- Xác định được hệ số góc, vectơ chỉ phương, vectơ pháp tuyến của đường thẳng.
Thái độ:Nghiêm túc, tích cực xây dựng bài.
Chuẩn bị.
Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa toán Hình Học 10 cơ bản, dụng cụ dạy học (thước, máy tính,.. )
Học sinh: Sách giáo khoa toán Hình Học 10 cơ bản, xem bài mới.
Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, gợi mở, vấn đáp, trực quan, nêu vấn đề.
Tiến trình giảng dạy.
Ổn định lớp:(5’)
GV: Hãy điền vào chổ còn trống sau
Đề
Đáp án


 là trung điểm của 


 cùng phương 


 là trung điểm của 


 cùng phương Nội dung bài mới

Thời gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: Vectơ chỉ phương của đường thẳng (7’)


GV:Hoạt động 1: Trong mặt phẳng cho đường thẳng có phương trình: .
a) Tìm tung độ của hai điểm và thuộc , có hoành độ lần lượt bằng 2 và 6.
b) Cho . Hãy chứng tỏ cùng phương với 
GV: Đưa ra định nghĩa VTCP.

GV: Có bao nhiêu VTCP?
HS:
a. 
b. HS: Vô số.
1.Vectơ chỉ phương của đường thẳng.
Hoạt động 1: Trong mặt phẳng cho đường thẳng có phương trình: .
a) Tìm tung độ của hai điểm và thuộc , có hoành độ lần lượt bằng 2 và 6.
b) Cho . Hãy chứng tỏ cùng phương với 
Đáp án:
a. 
b.


*Vectơ được gọi là vectơ chỉ phương của đường thẳng nếu và giá của song song hoặc trùng với .
Ký hiệu:
VTCP 
Nhận xét:
- Nếu là một vectơ chỉ phương của đường thẳng thì cũng là một vectơ chỉ phương của . Do đó một đường thẳng có vô số vectơ chỉ phương.
- Một đường thẳng hoàn toàn xác định nếu biết một điểm và một vectơ chỉ phương của đường thẳng đó.


Hoạt động 2: Phương trình tham số của đường thẳng (33’)

20’


15’
Một đường thẳng hoàn toàn xác định nếu biết một điểm và một vectơ chỉ phương của đường thẳng đó.Vậy muốn biết
 
Gửi ý kiến