Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thể dục

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Vĩnh An
Ngày gửi: 01h:56' 05-03-2015
Dung lượng: 6.5 MB
Số lượt tải: 103
Số lượt thích: 0 người
KẾ HOẠCH GIẢNG DÁY TD 11
Học kỳ II: 18 tuần x 2 tiết = 36 tiết
Tuần
Tiết
Nội Dung Bài Dạy

20
39
- Đá cầu: Kĩ thuật di chuyển bước lướt; Tâng giật cầu.
- Nhảy xa: Tập mô phỏng động tác chân lăng, động tác chân giậm.


40
- Đá cầu: Kĩ thuật di chuyển bước lướt; Tâng giật cầu.
- Nhảy xa: + Tập mô phỏng động tác chân lăng, động tác chân giậm.
+ Phối hợp chạy đà - giậm nhảy - trên không.
- Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên.

21
41
- Đá cầu: + Ôn tâng giật cầu.
+ Học: Kĩ thuật tâng cầu (nhịp 1) - đá tấn công bằng mu bàn chân.
- Nhảy xa: Phối hợp chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đất.


42
- Đá cầu: + Ôn: Kĩ thuật tâng cầu (nhịp 1) - đá tấn công bằng mu bàn chân.
+ Học: Kĩ thuật đánh đầu tấn công.
- Nhảy xa: Phối hợp chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đất.
- Chạy bền trên địa hình tự nhiên.

22
43
- Đá cầu: + Ôn: Kĩ thuật tâng cầu (nhịp 1) - đá tấn công bằng mu bàn chân.
Kĩ thuật đánh đầu tấn công.
- Nhảy xa: Tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật, một số bài tập bổ trợ.


44
- Đá cầu: Ôn: Kĩ thuật đánh đầu tấn công. Kĩ thuật tâng cầu (nhịp 1) - đá tấn công bằng mu bàn chân.
- Nhảy xa: + Tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật, một số bài tập bổ trợ.
+ Học: Một số điểm trong luật điền kinh (phần nhảy xa).
- Chạy bền trên địa hình tự nhiên.

23
45
- Đá cầu: + Ôn: Kĩ thuật đánh đầu tấn công. Kĩ thuật tâng cầu (nhịp 1) - đá tấn công bằng mu bàn chân.
+ Học: Một số điểm trong luật đá cầu.
- Nhảy xa: + Tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật, một số bài tập bổ trợ.
+ Học: Một số điểm trong luật điền kinh (phần nhảy xa).


46
- Đá cầu: + Ôn những nội dung học sinh thực hiện còn yếu. Đấu tập.
+ Học: Một số điểm trong luật đá cầu.
- Nhảy xa: Tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật, một số bài tập bổ trợ.
- Chạy bền trên địa hình tự nhiên.

24
47
- Đá cầu: Ôn các kĩ thuật đã học. Đấu tập.
- Nhảy xa: Tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật, một số bài tập bổ trợ.


48
- Đá cầu: Ôn các kĩ thuật đã học. Đấu tập.
- Nhảy xa: Tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật, một số bài tập bổ trợ.
- Chạy bền trên địa hình tự nhiên.

25
49
KIỂM TRA: ĐÁ CẦU.


50
- Nhảy xa: Tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật, một số bài tập bổ trợ.
- Chạy bền trên địa hình tự nhiên.

26
51
KIỂM TRA: NHẢY XA.


52
- Cầu lông: + Ôn:Di chuyển đơn bước, đa bước; Đánh cầu thấp thuận tay, trái tay.
+ Học: Đánh cầu cao thuận tay.
- TTTC (Bóng chuyền): Ôn: di chuyển, chuyền bóng cao tay, đệm bóng
- Chạy bền trên địa hình tự nhiên.

27
53
- Cầu lông: Ôn:Di chuyển đơn bước, đa bước; Đánh cầu thấp thuận tay, trái tay.
Đánh cầu cao thuận tay.
- Bóng chuyền: Ôn: Ôn: di chuyển, chuyền bóng cao tay, đệm bóng.


54
- Cầu lông: Ôn:Di chuyển đơn bước, đa bước; Đánh cầu thấp thuận tay, trái tay.
Đánh cầu cao thuận tay.
- Bóng chuyền: Ôn: di chuyển, chuyền bóng cao tay, đệm bóng
- Chạy bền trên địa hình tự nhiên.

28
55
- Cầu lông: + Ôn: Đánh cầu cao thuận tay.
+ Học: Kĩ thuật đập cầu chính diện.
- Bóng chuyền: Ôn: di chuyển, chuyền bóng cao tay, đệm bóng


56
- Cầu lông: + Ôn: Kĩ thuật đập cầu chính diện. Phát cầu thuận tay.
+ Học: Một số điểm trong luật cầu lông.
- Bóng chuyền: Ôn: di chuyển, chuyền bóng cao tay,
 
Gửi ý kiến