Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BC thang 2-Dự thao NQ tháng 3.2015

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Sĩ
Ngày gửi: 11h:36' 28-02-2015
Dung lượng: 22.1 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG UỶ XÃ THANH BÌNH                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG THCS LƯU VĂN MÓT
 
Số : / NQCB                              Quới Thiện, ngày 26 tháng 02 năm 2015
  Sơ kết tháng 02 / 2015

Tư tưởng chính trị:
I .Tư tưởng chính trị:
- Thông qua Nội dung Tư tưởng theo chỉ đạo của Đảng ủy Quới Thiện
- Trong thời gian nghỉ tết các tổ trực cơ quan 24/24 . An toàn
- Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động hai không, quy chế dân chủ, thi đua xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực . Có thực hiện
- Tổng kết việc thực hiện kế hoạch tự kiểm tra có báo cáo và có biên bản rà soát
Đang thu thập hồ sơ minh chứng
II/ NỘI DUNG THỰC HIỆN
1/ Chuyên môn:
Từng bộ phận ban công tác rà soát KH để điều chỉnh KH Học Kỳ 2
- Bồi dưỡng HS giỏi dự thi Tỉnh . Hoàn thành theo NQ
2/ Các chuyên trách, tổ trưởng, GVCN:
* Tổng phụ trách: Rà soát các hồ sơ Đoàn đội , Đề nghị Chi đoàn tiến hành thành lập đoàn tự kiểm tra phong trào THTT-HSTC , có KT sơ bộ chưa có BC về Chi bộ
* Phổ cập: Rà soát trữ lượng, số liệu của năm 2015 làm tham mưu với BCĐ
Có số liệu cụ thể của THCS và THPT ; Riêng THPH chú ý nếu 2015 đạt thì cần ĐK gì , 2015 phải đạt thì BCĐ cần có giải pháp gì ? Chưa có KH trình Chi bộ thẩm định
* Thiết bị: Thu xếp những thiết bị đã sử dụng HK1 , triển khai TB phục vụ cho dạy và học HK2 . Hoàn thành theo KH
* Thực hành-Thí nghiệm: thực hiện theo kế hoạch , PPCT .Hoàn thành theo KH
Dạy học ứng dụng CNTT phòng cố định máy di động . Hoàn thành tốt NQ
* Kế toán: Quyết toán Kinh phí tháng 1-2 năm 2015
* Văn thư: Cập nhật công văn đi, đến, các loại hồ sơ.
Hỗ trợ tốt cho việc thực hiện KH Tự kiểm tra
* Bảo vệ: bảo quản tốt tài sản. Giữ gìn an ninh trật tự trường học. Chăm sóc cây. Quản lý điện, nước
  * Tổ trưởng:
- Chuẩn bị tốt hồ sơ sổ sách để phục vụ cho KĐCL của đơn vị
- Theo dõi việc bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu để tham mưu cho HT
  * GVCN:
- Duy trì sĩ số, quan tâm khâu chuyên cần của HS. Thực hiện tốt
- Giáo dục đạo đức, nề nếp HS, giáo dục nhân cách HS .Thực hiện tốt
- Quan tâm, giúp đở HS yếu.Thực hiện tốt
* Tổ Tin học : Có kế hoạch thực hiện 3 công khai trên trang web Thực hiện tốt
3/ Đoàn thể :
          a/ Công đoàn : Tiếp tục hổ trợ tạo điều kiện cho KĐCL theo KH phân công
          b/ Chi đoàn : Cũng cố BCH Chi đoàn hỗ trợ thực hiện KĐCL
          c/ Ban đại diện cha mẹ HS : kết toán quỹ hội hỗ trợ nhà trường đợt II chi trả cho đối tác hợp đồng
4/ Tổ chức :
Kiểm tra, nhắc nhở ĐV thực hiện điều lệ Đảng và những cam kết làm theo nội dung cuộc vận động của từng Đảng viên .
Thực hiện đóng Đảng phí

Dự Thảo

NGHỊ QUYẾT THÁNG 3 / 2015

Công tác trọng tâm:
- Thực hiện các việc tồn tại ở HK 1
- Tổ chức Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TN CSHCM . Trại truyền thống
- Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Tiến hành Hội thi GVDG trường hoàn thành trước 26.3
- Bồi dưỡng HS giỏi chuẩn bị cho thi HSG vòng Tỉnh 17.03.2015
- Có KH phụ đạo HS yếu , nhất là khối 9
- Duy trì tốt sĩ số HS
I .Tư tưởng chính trị:
- Thông qua ........................................................................................
- Tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
- Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động Tực hiện quy chế dân chủ, thi đua xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực
- Tổng kết việc thực hiện kế hoạch tự kiểm tra ( KĐCL )
II/ NỘI DUNG THỰC HIỆN

1/ Chuyên môn:
Tổ CM chỉ đạo cho GV thực hiện dạy học theo đổi mới PP dạy học và đổi mới KT đánh giá – PGD sẽ đi KT một số đơn vị trường trong huyện.
Từng bộ phận ban công tác lập KH công tác theo KH của nhà trường
- Bồi dưỡng HS giỏi dự thi Tỉnh 17.03.2015
- Hoàn thành công tác thao giảng dự giờ ở HK2
- Các tổ thông báo cho GV bước 1 Tự đánh giá Công chức theo HD 3040 của BGD và tự đánh giá chuẩn nghề nghiệp theo
 
Gửi ý kiến