Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 1. Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thị Thu Sương
Ngày gửi: 14h:23' 28-01-2015
Dung lượng: 68.5 KB
Số lượt tải: 30
Số lượt thích: 0 người
PHẦN I TRỒNG TRỌT
CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT

Bài 1,2-Tiết: 01
Tuần dạy: 1


1. MỤC TIÊU
1.1. Kiến thức
- HS biết được: Vai trò của trồng trọt đối với đời sống con người, lấy VD minh hoạ.
+ Vai trò của trồng trọt đối với việc phát triển ngành chăn nuôi, ngành công nghiệp chế biến, ngành thương mại. Lấy VD minh hoạ.
+Khái niệm đất trồng.
- HS hiểu: Các nhiệm vụ cơ bản của trồng trọt là tạo được sản phẩm ngày càng nhiều, ngày có chất lượng tốt để cung cấp đủ lương thữc thực phẩm cho nhân dân; dự trữ lương thực, cung cấp thức ăn cho chăn nuôi.
- Nêu và giải thích được các biện pháp thục hiện nhiệm vụ tăng số lượng sản phẩm trồng trọt, tăng chất lượng sản phẩm trồng trọt.
- Vai trò của đất đối với sự tồn tại, phát triển của cây trồng.
- Các thành phần của đất trồng và phân biệt được các thành phần đó về mặt trạng thái, nguồn gốc, vai trò đối với cây trồng.
1.2. Kĩ năng:
- HS thực hiện được: nêu lên vai tro và nhiệm vụ của trồng trọt.
- HS thực hiện thành thạo: nhận biết được thành phần của đất trồng.
1.3. Thái độ:
- Thói quen: Có ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường đất.
- Tính cách: Có ý thức tuyên truyền để mọi người xung quanh có ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường đất.
2. NỘI DUNG HỌC TẬP
- Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt. Khái niệm về đất trồng.
3. CHUẨN BỊ
3.1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ cho vai trò của trồng trọt.
3.2/ Học sinh: Đọc trước thông tin bài
4.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện : Kiểm diện học sinh.
4.2. Kiểm tra miệng: Lồng vào bài mới.
4.3 Tiến trình bài học:
* Hoạt động 1:( 3’) Giới thiệu bài: Việt Nam là một nước nông nghiệp phát triển. Vậy trồng trọt có vai trò như thế nào trong cuộc sống chúng ta?
* Hoạt động 2: (12’) Tìm hiểu vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt.
_ Mục tiêu: Tìm hiểu vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt.
+ Kiến thức: Vai trò của trồng trọt, nhiệm vụ của trồng trọt.
+ Kĩ năng: Vận dụng kiến thức.
_ Phương pháp, phương tiện dạy học: trực quan, vấn đáp, thuyết trình.
_ Các bước của hoạt động:
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung bài học

- GV: Trồng trọt là lĩnh vực sản xuất quan trọng của nông nghiệp
- GV yêu cầu HS quan sát tranh vẽ hình 1 SGK/5
? Trồng trọt có vai trò gì trong nền kinh tế?
*Liên hệ: Những cây lương thực thực phẩm được trồng ở địa phương. Những nông sản xuất khẩu?
* Lồng ghép: Trồng trọt có vai trò rất lớn trong việc tích luỹ năng lượng, chuyển hoá năng lượng mặt trời thành thế năng trong các hợp chất hữu cơ.
=>Chuyển ý: Những nhiệm vụ cần thực hiện phù hợp với vai trò đó như thế nào?
- GV treo bảng phụ (ghi 6 nhiệm vụ)
? Trong 6 nhiệm vụ SGK/6 nhiệm vụ nào là nhiệm vụ của trồng trọt? ( 1, 2, 4, 6 )
? Nhiệm vụ 3, 5 là của ngành kinh tế nào?
? trồng trọt có những nhiệm vụ gì?
* Lồng ghép: Ngoài những nhiệm vụ trên trồng trọt còn có nhiệm vụ quan trọng là cung cấp năng lượng cho con người và các sinh vật khác thông qua chuỗi dây chuyền thức ăn……
=>Chuyển ý: Ta cần phải thực hiện những biện pháp nào để hoàn thành những nhiệm vu trên.
I. Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt
1. Vai trò của trồng trọt
- Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.
- Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp. - Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi. - Cung cấp nông sản để xuất khẩu.


2. Nhiệm vụ của trồng trọt
Đảm bảo lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng và xuất khẩu

Hoạt động3: (8’) Tìm hiểu các biệp pháp thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt
_ Mục tiêu: Tìm hiểu các biệp pháp thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt
+ Kiến thức: Các biệp pháp thực hiện nhiệm vụ của
 
Gửi ý kiến