Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

De cuong su 12 Kì 1(LSVN)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: tuancuacua45
Ngày gửi: 22h:17' 22-12-2014
Dung lượng: 23.3 KB
Số lượt tải: 79
Số lượt thích: 0 người
Câu 1 : Chuyển biến KT, g/c XHVN sau CTTGT1 ? Thái độ c.trị of các g/c.
- KT: Tạo nên những chuyển biến mới trong nền kinh tế nước ta, song kinh tế Việt Nam vẫn rất lạc hậu, mất cân đối, lệ thuộc vào kinh tế chính quốc.
- XH: XHVN phân hóa sâu sắc, xuất hiện thêm một số giai cấp và tầng lớp mới.
+ Giai cấp địa chủ phong kiến bị phân hóa thành đại địa chủ cấu kết chặt chẽ với Pháp để cai trị dân ta, địa chủ vừa và nhỏ có tinh thần yêu nước, chống Pháp.
+ Giai cấp nông dân: bị đế quốc, phong kiến tước đoạt ruộng đất, đời sống khốn khổ, bần cùng không có lối thoát, mâu thuẫn gay gắt với đế quốc, là lực lượng quan trọng của cách mạng.
+ Tầng lớp tiểu tư sản có tinh thần chống Pháp, nhất là tiểu tư sản trí thức (GV, HS, sinh viên...)
+ Giai cấp tư sản có 2 bộ phận: tư sản mại bản gắn chặt với đế quốc phong kiến và tư sản dân tộc có tinh thần yêu nước, nhưng dễ thỏa hiệp.
+ Giai cấp công nhân tăng nhanh về số lượng (22 vạn). Họ bị đế quốc và tư sản bóc lột nặng nề, có quan hệ gần gũi với nông dân, kế thừa truyền thống yêu nước, nhanh chóng tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin, trở thành lực lượng chính trị độc lập, lãnh đạo cách mạng.
( Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc ta với Pháp là cơ bản nhất.
Câu 2 : H.động og TS,TTS và CNVN?
( Hoạt động của tư sản
- Tổ chức phong trào tảy chay tư sản Hoa kiều, chủ trương “chấn hưng hàng nội, bài trừ hàng ngoại”, đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn...
- Thành lập Đảng Lập Hiến (1923) để đòi tự do, dân chủ, nhưng khi được Pháp nhượng bộ một số quyền lợi thì lại thỏa hiệp.
( Phong trào đấu tranh của tiểu tư sản Việt Nam:
- Một số tổ chức chính trị ra đời lãnh đạo đấu tranh: Việt Nam nghĩa đoàn, Hội phục Việt, Đảng thanh niên…
- Cho ấn hành và xuất bản nhiều tờ báo tiến bộ: Tiếng chuông rè, An Nam trẻ, Người nhà quê, Nam Đồng thư xã, Cường học thư xã...
- Năm 1923 thành lập tổ chức Tâm tâm xã ở Quảng Châu. Tiếng bom Sa Diện của Phạm Hồng Thái, mở đầu thời kì đấu tranh mới.
- Phong trào đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu (1925) và để tang Phan Châu Trinh (1926) lan rộng khắp cả nước.
* Phong trào công nhân:
- Trước năm 1925, phong trào đấu tranh của công nhân còn mang tính tự phát.
- Tháng 8/1925, công nhân xưởng đóng tàu Ba Son (Sài Gòn) bãi công, ngăn cản Pháp đưa lính người Việt sang đàn áp cách mạng Trung Quốc ( Công nhân Việt Nam bắt đầu chuyển sang đấu tranh tự giác.
Câu 3: Hoạt động của NAQ ?
- Cuối 1917, NTT trở lại Pháp, gia nhập Đảng Xã hội Pháp (1919).
- 18/6/1919, gởi Bản yêu sách của nhân dân An Nam đến hội nghị Vecxai.
- 7/1920, đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin.
- 25/12/1920, tại đại hội Tua, NAQ bỏ phiếu tán thành gia nhập QTCS và tham gia thành lập ĐCS Pháp.
- Từ 1921 thành lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa; ra báo Người cùng khổ; viết bài cho báo Nhân đạo, Đời sống công nhân; và đặc biệt là viết cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp.
- 6/1923, sang Liên Xô dự hội nghị quốc tế nông dân và Đại hội QTCS lần V (1924).
- 11/11/1924, về Quảng Châu – Trung Quốc.
- 1925, t/l hội VNCM thanh niên
Câu 4 : Hội nghị t/l Đảng CSVN ?
a. Hoàn cảnh
- Cuối năm 1929, nước ta có 3 tổ chức cộng sản ra đời, nhưng lại hoạt động riêng lẽ, gây ảnh hưởng đến phong trào cách mạng.
- Nguyễn Ái Quốc nhận chỉ thị của Quốc tế cộng sản, trở về Cửu Long (Hương Cảng) để thống nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam. Hội nghị diễn ra ngày 6/1/1930, do Nguyễn Ái Quốc chủ trì.
b. Nội dung
- Nguyễn Ái Quốc phê phán những quan điểm sai lầm của các tổ chức cộng sản.
- Hội nghị đã thảo luận và nhất trí thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Hội nghị thông qua
 
Gửi ý kiến