Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bản đăng kí học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Mịnh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trung Trực
Ngày gửi: 08h:17' 03-04-2014
Dung lượng: 114.5 KB
Số lượt tải: 30
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ KHÁNH BÌNH ĐÔNG


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG LÝ TỰ TRỌNGKhánh Bình Đông , ngày 24 tháng 03 năm 2014
BẢN ĐĂNG KÝ
LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2014
VỀ NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM
I. Thông tin về bản thân đảng viên:
Họ và tên: NGUYỄN TRUNG TRỰC
Ngày sinh: ngày10 tháng 03 năm 1973
Ngày vào Đảng :
Dự bị : ngày 22 tháng 10 năm 2004
Chính thức : ngày 22 tháng 10 năm 2005
Chức vụ: Giáo viên tổng phụ trách Đội
Trong đảng: Đảng viên
Chính quyền:.Bí thư chi đoàn tổng phụ trách Đội.
Hiện đang sinh hoạt, công tác tại:
Chi bộ: trường Lý Tự Trọng
Đảng bộ: xã Khánh Bình Đông
Nhiệm vụ được giao:
Về Đảng: Đảng viên
Về Chính quyền: Bí thư chi đoàn tổng phụ trách Đội.
II. Nội dung đăng ký làm theo của đảng viên
Sau khi được nghiên cứu những nội dung cơ bản chuyên đề năm 2014” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, liên hệ với nhiệm vụ được giao , tôi đăng ký các nội dung phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức của Bác, cụ thể như sau:
Về nêu cao tinh thần trách nhiệm
Bản thân tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao.
Luôn có ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác.
Luôn nắm vững chính sách và thực hiện đường lối quần chúng.
Không quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, hấp tấp, tự tư tự lợi.
Chấp hành tốt sự phân công điều động của cấp trên, thực hiện và gương mẫu trước Đoàn viên, Đội viên, quần chúng về nghĩa vụ của công dân
Về chống chủ nghĩa cá nhân
Không đặt lợi ích riêng của mình, của gia đình lên trên, lên trước lợi ích chung của tập thể, của dân tộc.
Luôn nêu cao tinh thần kiên quyết, mạnh dạn chống chủ nghĩa cá nhân.
Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đạo đức cách mạng, không sa vào chủ nghĩa cá nhân.
Không “ bệnh nể nang, bệnh kéo bè, kéo cánh, cục bộ, bản vị, bệnh cá nhân”, không tham ô, tham lam.
Trong phê và tự phê bình óp ý mạnh dạn với đồng chí, đồng nghiệp chỉ ra được cái thiếu sót để sửa chửa rút kinh nghiệm. Không trù đập, cá nhân đảm bảo công bằng.
Về nói đi đôi với làm
Thực hiện nói phải đúng chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, không xuyên tạc, nói sai.
Nói đi đôi với làm, không “ nói một đàn làm một nẻo”
Bản thân không được hứa mà không làm.
Bản thân thực hiện “ óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm; chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh….phải thật thà nhúng tay vào việc”
Đi đầu trong công việc làm gương cho Đoàn viên, Đội viên, Sao nhi đồng noi theo. Thực hiện nghiêm túc nói và làm theo Hiến pháp và pháp luật trong đơn vị và trên địa bàn dân cư.
4/ Những nội dung khác :
Sau khi được nghiên cứu những nội dung cơ bản chuyên đề năm 2014” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, liên hệ với nhiệm vụ được giao , tôi đăng ký các nội dung phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Nguyện đem hết sức mình phụng sự Tổ Quốc, phục vụ Nhân dân, không ngừng phấn đấu trở thành Đảng viên tốt, người công dân có ich cho xã hội.
Tôi xin quyết tâm và thực hiện có hiệu quả các nội dung đã nêu trên.

Xác nhận của Chi bộ Người đăng ký
 
Gửi ý kiến