Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thanh Phong
Ngày gửi: 08h:41' 18-03-2014
Dung lượng: 32.0 KB
Số lượt tải: 79
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG ỦY XÃ HUYỀN HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI BỘ: TH HUYỀN HỘI A Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Huyền hội, ngày 18 tháng 3 năm 2014

BÀI THU HOẠCH
CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP NGHỊ QUYẾTTRUNG ƯƠNG 8 KHÓA XI

Họ và tên: Lê Thanh Phong
Chức vị đảng: Đảng viên; Chính quyền: giáo viên
Sinh hoạt tại chi bộ: TH Huyền Hội A
Đơn vị công tác: Trường TH Huyền Hội A

Câu hỏi: Qua tiếp thu chuyên đề năm 2014 học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Đồng chí nhận thức ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyên đề trên như thế nào? Theo đồng chí cần có những giải pháp gì để làm tốt việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm trong đội ngũ Cán bộ, Đảng viên và viên chức ngành giáo dục trong toàn huyện, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của huyện Đảng bộ năm 2014?
Bài làm:
1. Tầm quan trọng
Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, đã hiến dâng tất cả tình cảm, trí tuệ và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết tinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của nhân loại và thời đại. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi con người Việt Nam. Hồ Chí Minh đã trở thành nhà đạo đức chân chính, một tấm gương đạo đức tuyệt vời, vì suốt đời Người không ngừng tự hoàn thiện mình theo lý tưởng chân, thiện, mỹ; nêu gương từ việc lớn đến việc nhỏ, nên đã thực sự nhất quán giữa đời công và đời tư, giữa đạo đức cách mạng với đạo đức hàng ngày. 
Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không còn là cuộc vận động mà trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên. Các chi bộ, cơ quan đã cụ thể hóa việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác thành các chuẩn mực đạo đức phù hợp gắn với các giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”... Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên, qua đó để giáo dục, rèn luyện mình, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, là “người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành của nhân dân”. 
Thực hiện chuyên đề năm 2014, “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” thoe tôi là việc làm hết sức cần thiết nhằm thúc đẩy nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa việc học và làm theo gương Bác trở thành nền nếp, gắn với thực hiện NQTW 4 (khoá XI) và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương gương điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác.
2. Những giải pháp thực hiện
Cần quán triệt sâu sắc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” gắn liền với thực tiễn. Trong đó chú ý liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác, sinh hoạt như sự tận tâm, tận lực, trách nhiệm trong công việc; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chống quan liêu, tham lam, lười biếng, kéo bè kéo cánh... Các chi bộ, cơ quan cần thảo luận để xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện chuyên đề trên; phối hợp giải quyết các vấn đề tồn tại sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW. Riêng đối với từng cán bộ, đảng viên cần liên hệ với chức trách, nhiệm vụ của mình để đăng ký làm theo một cách thiết thực nhất.
Tự giác học tập và tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
- Đây là biện pháp quan trọng hàng đầu, là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài 
- Có nhận thức đúng để có hành động đúng
- Coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách, hướng con người vào những chuẩn chân - thiện – mỹ, nhất là với thế hệ trẻ. 
-
 
Gửi ý kiến