Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra 1 tiết lần 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Thị Nga
Ngày gửi: 16h:10' 27-02-2014
Dung lượng: 62.0 KB
Số lượt tải: 118
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 3 NĂM HỌC 2013 - 2014
TRƯỜNG THCS ĐẶNG DUNG Môn: Tin Lớp 7
Tiết PPCT: 54
Thời gian làm bài: 45 phút
ĐỀ CHÍNH THỨC

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
NỘI DUNG CHỦ ĐỀ
MỨC ĐỘ
TỔNG SỐ


Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụngTL
TL
TL


1. PHẦN I:
(Tên phần: BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ)
- Tên bài 6: Định dạng trang tính.
- Tên bài 7: Trình bày và in trang tính.
- Tên bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu.

Câu1.1(2đ)Câu3.1(1đ)Câu 2.1(2đ)


Câu 1.2(1đ)


Câu 3.2(1đ)
Câu 3.3(3đ)

2 câu (3đ)

1 câu (2đ)

3 Câu (5đ)

Tổng số

2 câu (3đ)
1 câu (2đ)
3 câu (5đ)
6 câu (10đ)


Chú thích:
a) Đề được thiết kế với tỷ lệ: 30% nhận biết + 20% thông hiểu + 50% vận dụng, tất cả các câu đều tự luận
b) Cấu trúc bài: gồm: 3 bài 6 câu
c) Cấu trúc câu hỏi: - Số lượng câu hỏi 6 câu
PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 3 NĂM HỌC 2013 - 2014
TRƯỜNG THCS ĐẶNG DUNG Môn: Tin Lớp 7
Tiết PPCT: 54
Thời gian làm bài: 45 phút
ĐỀ CHÍNH THỨC
Câu 1 (3 điểm):
1/ (a) (2đ) (Mỗi ý đúng 0,5đ).
Nêu các bước thay đổi phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ?
2/ (c) (1đ) Giả sử trong ô A1 có số 2765,1893. Hãy nêu cách định dạng số thập phân ở ô A1 để được số thập phân sau: 2765,2
Câu 2 (2 điểm):
1/ (a) (2đ) Nêu cách xem trước khi in và cho biết chức năng của các nút lệnh trên cửa sổ xem trước khi in sau?
a) Next: ………………… ; b) Previous: ………………….. ; c) Zoom: ………………………
d) Print: ………………….; e) Setup: ………………………; f) Close: ………………………
Câu 3 (5 điểm):
1/ (a) (1đ) Nêu các bước sắp xếp dữ liệu theo thứ tự giảm dần?
2/ (c) (1đ) Nêu các bước lọc ra danh sách 5 giá trị lớn nhất?
3/ (c) (3đ) Nêu các bước tạo chế độ lọc?


-------------Hết------------PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 3 NĂM HỌC 2013 - 2014
TRƯỜNG THCS ĐẶNG DUNG Môn: Tin Lớp 7
Tiết PPCT: 54
Thời gian làm bài: 45 phút

Họ và tên: ……………………………….

Lớp: ……………………………………..ĐỀ CHÍNH THỨC
Câu 1 (3 điểm):
1.1 (2đ) (Mỗi ý đúng 0,5đ).
Nêu các bước thay đổi phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ?
1.2 (1đ) Giả sử trong ô A1 có số 2765,1893. Hãy nêu cách định dạng số thập phân ở ô A1 để được số thập phân sau: 2765,2
Câu 2 (2 điểm): Nêu cách xem trước khi in và cho biết chức năng của các nút lệnh trên cửa sổ xem trước khi in sau?
a) Next: ………………… ; b) Previous: ………………….. ; c) Zoom: ………………………
d) Print: ………………….; e) Setup: ………………………; f) Close: ………………………
Câu 3 (5 điểm):
3.1 (1đ) Nêu các bước sắp xếp dữ liệu theo thứ tự giảm dần?
3.2 (1đ) Nêu các bước lọc ra danh sách 5 giá trị lớn nhất?
3.3 (3đ) Nêu các bước tạo chế độ lọc?
 
Gửi ý kiến