Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mẫu bài thu hoạch BDTX theo TT26-theo từng TH

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Phúc (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:48' 08-01-2014
Dung lượng: 54.0 KB
Số lượt tải: 611
Số lượt thích: 1 người (Hoàngthị Mai Hương)
PHÒNG GD&ĐT ĐỊNH QUÁN
TRƯỜNG TH LÊ VĂN TÁM
BÀI THU HOẠCH
CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2013 – 2014
Họ và tên giáo viên :……………………………………..
Tổ chuyên môn :…………………………………………
Chức vụ chuyên môn :…………………………………..
PHẦN I
KẾ HOẠCH BDTX MODULE TH34->TH36
(Đây là kế hoạch BDTX đã được nhà trường phê duyệt)
.................................................................................................................................... .......................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................ ...............................................................................................
............................................................................................................................................................................

PHẦN II
TIẾN TRÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BDTX  MODULE TH34->TH36.
(Ở phần này giáo viên ghi chép những nội dung đã bồi dưỡng theo từng module)
I.NỘI DUNG :
1. Nội dung bồi dưỡng: (ghi rõ các nội dung bồi dưỡng)
…………..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
…………..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
2. Thời gian bồi dưỡng:
Từ ngày……...tháng……..năm…………...đến ngày…….…tháng….…..năm………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Hình thức bồi dưỡng: (ghi rõ BD bằng hình thức tự học hay tập trung. Nếu BD bằng hình thức tập trung thì nêu rõ địa điểm và họ tên báo cáo viên).
…………………………………………………..…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..………………………………
4. Kết quả đạt được: (ghi rõ đã tiếp thu, nắm bắt được những kiến thức nào)
............................................................................................................................................................................
................................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................... ............................................................................................................................
................................................................................................................................................................... ........
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................... ............................................................................
............................................................................................................................................................................
....................................... ....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... .......................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................ ...............................................................................................
............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ ...
............................................................................................................................................................................
................................................................................................................ ...........................................................
............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
5. Những nội dung bản thân sẽ vận dụng vào thực tiễn giảng dạy và giáo dục tại đơn vị: (nêu rõ các nội dung vận dung vào thực tế và cách thức vận dụng)
............................................................................................................................................................................
................................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................... ............................................................................................................................
................................................................................................................................................................... ........
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................... ............................................................................
............................................................................................................................................................................
....................................... ....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... .......................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................ ...............................................................................................
6. Những nội dung khó và những đề xuất về cách thức tổ chức bồi dưỡng nhằm giải quyết những nội dung khó này (ghi rõ từng nội dung, đơn vị kiến thức khó, ý kiến đề xuất cho những nội dung khó nêu trên):
............................................................................................................................................................................
................................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
................................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
................................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
................................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
7. Tự đánh giá (nêu rõ bản thân sau khi bồi dưỡng đã tiếp thu và vận dụng được vào thực tiễn công tác được bao nhiêu % so với yêu cầu và  kế hoạch)
............................................................................................................................................................................
................................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

[Kết quả đánh giá, xếp loại BDTX của giáo viên cuối năm học: (Ghi vào trang cuối cùng của sổ)]
KQ đánh giá
Điểm Module


TH34
TH35
TH36
T.ĐIỂM
ĐTB
XL

Kết quả tự đánh giá của cá nhânKết quả đánh giá của Tổ chuyên mônKết quả xếp loại của nhà trường
Giáo viên ký tên                                                                     HIỆU TRƯỞNG

 
Gửi ý kiến