Violet
Giaoan
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Phan Đức Quán
Người gửi: Phan Đức Quán
Ngày gửi: 22h:04' 06-09-2017
Dung lượng: 209.9 KB
Số lượt tải: 21
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN THCS NHH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10 /TTr-HĐSK Đông Phước, ngày 13 tháng 5 năm 2017

TỜ TRÌNH
Đề nghị công nhận sáng kiến cấp cấp huyện cho 14 cá nhân

Căn cứ Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-HĐKHSK ngày 8 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh và xét công nhận sáng kiến, giải pháp trong công tác hoặc đề tài nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Sáng kiến trường THCS Ngô Hữu Hanh
Hội đồng Sáng kiến đơn vị trường THCS Ngô Hữu Hanh kính trình Hội đồng Khoa học, sáng kiến phòng GD&ĐT xét công nhận sáng kiến cấp huyện năm học 2016-2017 cho 14 cá nhân (Chi tiết theo danh sách kèm theo).
Kính trình Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh xem xét, chấp thuận./.

TM. HỘI ĐỒNG
Nơi nhận: CHỦ TỊCH
- Hội đồng KHSK PGDĐT;
-Lưu: VT.

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓