Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

GD hướng nghiệp 7. Ngoài chương trình SGK

Pdf-small

CV THI GV DẠY GIỎI CẤP THỊ XÃ...

Ngày gửi: 2017-10-05 18:48:04

Pdf-small

HƯỚNG DẪN SÁNG KIẾN KINH NGHI...

Ngày gửi: 2017-10-02 15:46:55

Pdf-small

CV THI CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP & KIẾN...

Ngày gửi: 2016-10-08 08:22:15

Pdf-small

KHẢO SÁT HS GIỎI 16-17 - Đặng...

Ngày gửi: 2016-08-03 15:09:01

Pdf-small

CV BÀN TAY NẶN BỘT 16-17 - Đặ...

Ngày gửi: 2016-07-23 15:54:01

Word-logo-small

Kịch bản tổng kết năm học - T...

Ngày gửi: 2016-05-23 19:04:53

Pdf-small

ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIỜ DẠY - Đ...

Ngày gửi: 2016-01-18 19:19:30

Pdf-small

CÔNG VĂN 2138 CHỈNH MÔN TIN H...

Ngày gửi: 2015-10-27 16:07:57

Pdf-small

Thi kiến thức liên môn - Đặng...

Ngày gửi: 2015-10-03 14:58:37

Word-logo-small

Hoat động NGLL - Đặng Quang Đua

Ngày gửi: 2015-10-03 14:57:37

Pdf-small

CÔNG VĂN THI GVCN GIỎI - Đặng...

Ngày gửi: 2015-10-03 14:56:12

Word-logo-small

CÔNG VĂN 1797 DẠY THÊM - Đặng...

Ngày gửi: 2015-10-03 14:55:18