Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

TOÁN tiết 78

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Nguyên
Ngày gửi: 06h:00' 19-12-2013
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
Nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô về dự, thăm lớp!
Giáo viên: Hoàng Thị Nguyên
*** TOÁN ***
** Lớp 3B**
Trường Tiểu học Hưng Đạo
Thứ ba ngày 10 tháng 12 năm 2013
Toán
Tìm giá trị của mỗi biểu thức sau:
26 + 6 = 32
a) 12 + 23
b) 45 + 5 - 3
= 35
= 47
42 - 16 = 26
36 : 6 x 5 = 30
1
a) 60 + 20 - 5 = 80 - 5
= 75
b) 60 + 20 - 5 = 60 + 15
= 75
Thứ ba ngày 10 tháng 12 năm 2013
Toán
2
Tiết 78: Tính giá trị của biểu thức
Ví dụ 1: 60 + 20 – 5
60 + 20 - 5
60 + 20
Tiết 78: Tính giá trị của biểu thức
Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.
= 80
- 5
= 75
Ví dụ 1:
chỉ có các phép tính cộng, trừ
từ trái sang phải
Thứ ba ngày 10 tháng 12 năm 2013
Toán
3
49 : 7 x 5
49 : 7
Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.
= 7
x 5
= 35
Ví dụ 2:
chỉ có các phép tính nhân, chia
từ trái sang phải
Tiết 78: Tính giá trị của biểu thức
Thứ ba ngày 10 tháng 12 năm 2013
Toán
4
2. Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.
1. Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.
Tiết 78: Tính giá trị của biểu thức
Thứ ba ngày 10 tháng 12 năm 2013
Toán
5
25 + 5 – 10
= 30 - 10
= 20
30 x 2 : 10
= 60 : 10
= 6
a) 60 + 20 - 5 = 80 - 5
= 75
b) 60 + 20 - 5 = 60 + 15
= 75
Thứ ba ngày 10 tháng 12 năm 2013
Toán
2
Tiết 78: Tính giá trị của biểu thức
Ví dụ 1: 60 + 20 – 5
a) 103 + 20 + 5
103 + 20
Bài tập 1: Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:
c) 516 - 10 + 30
b) 241 - 41 + 29
d) 653 - 3 - 50
= 123
+ 5
= 128
= 506 + 30
= 536
= 200 + 29
= 229
= 650 – 50
= 600
Luyện tập:
Tiết 78: Tính giá trị của biểu thức
Giá trị biểu thức………………….là……..
Giá trị biểu thức………………….là……..
Giá trị biểu thức………………….là……..
Giá trị biểu thức………………….là……..
241 - 41 + 29
229
103 + 20 + 5
128
516 - 10 + 30
536
653 - 3 - 50
600
Thứ ba ngày 10 tháng 12 năm 2013
Toán
6
a) 10 x 2 x 3
c) 84 : 2 : 2
b) 6 x 3 : 2
d) 160 : 4 x 3
= 20
x 3
60
= 42 : 2
= 21
= 18 : 2
= 9
= 40 x 3
= 120
Bài tập 1: Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:
Bài tập 2: Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:
Giá trị biểu thức……………….là………
Luyện tập:
Tiết 78: Tính giá trị của biểu thức
10 x 2
x 3
= 60
9
6 x 3 : 2
84 : 2 : 2
21
160 : 4 x 3
120
Giá trị biểu thức……………….là………
Giá trị biểu thức……………….là………
Giá trị biểu thức……………….là………
Thứ ba ngày 10 tháng 12 năm 2013
Toán
7
80 + 8 - 40
Bài tập 3:
a) 44 : 4 x 5
68 - 20 - 7
c) 47
55
41
48

52

b) 41

>
=
<
Luyện tập:
Tiết 78: Tính giá trị của biểu thức
Thứ ba ngày 10 tháng 12 năm 2013
Toán
8
Bài tập 4:
Mỗi gói mì cân nặng 80g, mỗi quả trứng cân nặng 50g. Hỏi 3 gói mì và 1 quả trứng cân nặng bao nhiêu gam?
Luyện tập:
Tiết 78: Tính giá trị của biểu thức
Bài giải
3 gói mì cân nặng số gam là:
80 x 3 = 240 (g)
3 gói mì và một quả trứng cân nặng số gam là:
240 + 50 = 290 (g)
Đáp số: 290g
Tóm tắt
1 gói mì: 80 g
1 quả trứng:50g
3gói mì,1quả trứng

Thứ ba ngày 10 tháng 12 năm 2013
Toán
9
nặng… gam?
ong tìm hoa
1
2
3
6
5
4
2. Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải
Biểu thức chỉ có
phép tính nhân, chia
Biểu thức chỉ có
phép tính cộng, trừ
Thực hiện từ trái sang phải
1. Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải
Tiết 78: Tính giá trị của biểu thức
Thứ ba ngày 10 tháng 12 năm 2013
ToánCHUC CA C THAY GIAO, CO GIAO MAẽNH KHOE
CHUC CAC EM HOẽC SINH HOẽC GIOI


 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓