Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐĂNG KÝ ĐẢNG VIÊN NĂM 2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: TỰ LÀM
Người gửi: Võ Tôn Hà Uyên
Ngày gửi: 08h:09' 14-12-2013
Dung lượng: 43.5 KB
Số lượt tải: 861
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG ỦY XÃ ĐỨC NHUẬN
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG THCS NGUYỄN BÁ LOAN
Đức Nhuận, ngày 10 tháng 12 năm 2013.


BẢN ĐĂNG KÝ PHẤN ĐẤU NĂM 2014

Họ và tên: Tôn Thị Cao Hạ
Chức vụ: Đảng viên.
Đang sinh hoạt đảng tại: Chi bộ trường THCS Nguyễn Bá Loan.
Tôi xin đăng ký phấn đấu cho năm 2014 như sau:
1- Về tư tưởng chính trị:
- Trung thành với chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thể hiện qua lời nói và việc làm.
- Chấp hành và bảo vệ đường lối, quan điểm, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của địa phương nơi cư trú của bản thân và tuyên truyền vận động gia đình, nhân dân thực hiện.
- Có ý thức đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng; bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.
- Luôn học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tin học và năng lực công tác.
2- Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
- Thực hiện tốt “ cần, kiêm, liêm, chính, chí công, vô tư” theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp;
- Có ý thức đấu tranh chống tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vun vén lợi ích cho bản thân và gia đình.
- Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng và phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên; chấp hành Quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, những điều cán bộ, công chức không được làm theo Luật cán bộ, công chức.
- Trung thực, thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng, quan hệ gắn bó, mất thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
- Tự phê bình và phê bình, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác, đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ, có trách nhiệm trong đáu tranh xây dựng nội bộ chân thành, thân ái.
3- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
- Có năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác và thực hiện có hiệu quả chức trách, nhiệm vụ được giao.
- Thường xuyên giữ mối liên hệ với Chi ủy, Đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú;
- Tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị.
4- Về ý thức tổ chức kỷ luật:
- Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng, chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức.
- Thực hiện tốt nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí theo quy định.
- Chấp hành tốt Nghị quyết, Chỉ thị của Tổ chức Đảng.
- Chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị, đoàn thể.
- Có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.
* Đăng ký khắc phục những khuyết điểm.
- Nội dung khuyết điểm cần khắc phục:
+ Chưa đảm bảo giờ giấc
+ Phân bố thời gian cho công việc còn chưa thật hợp lí, khoa học;
- Biện pháp khắc phục:
+ Quyết tâm khắc phục triệt để việc thực hiện giờ giấc
+ Bố trí thời gian cho công việc thật hợp lí, khoa học không để lãng phí thời gian.
* Tự đăng ký phấn đấu xếp loại năm 2014: Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ Người đăng ký
Tôn Thị Cao Hạ

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY
 
Gửi ý kiến