Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

tiết 16 bài 15 lịch sử 11

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Đức Đại
Ngày gửi: 20h:10' 12-12-2013
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 69
Số lượt thích: 0 người
Tiết 16. Bài 15: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG Ở TRUNG QUỐC VÀ ẤN ĐỘ (1918 - 1939)
CHƯƠNG III. CÁC NƯỚC CHÂU Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939)
NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN
I. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG Ở TRUNG QUỐC (1919 – 1939)
1. Phong trào Ngũ Tứ và sự thành lập Đảng Cộng Sản Trung Quốc
2. Chiến tranh Bắc phạt (1926 – 1927) và nội chiến Quốc – Cộng (1927 – 1937)
II. PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở ẤN ĐỘ (1918 – 1939)
2. Phong trào độc lập dân tộc trong những năm 1929 – 1939.
1. Phong trào độc lập dân tộc trong những năm 1918 – 1929.
I. Phong trào cách mạng ở Trung Quốc (1919-1939)
1. Phong trào Ngũ tứ và sự thành lập Đảng Cộng Sản Trung Quốc
2. Chiến tranh Bắc phạt (1926 – 1927) và nội chiến Quốc – Cộng (1927 – 1937)
Giảm tải
TÔN TRUNG SƠN
VIÊN THẾ KHẢI
Ngày 4-5 -1919 học sinh, sinh viên ở Bắc Kinh biểu tình, mở đầu phong trào Ngũ Tứ
Tưởng Giới Thạch đọc diễn văn nhậm chức
Tổng thống nước Trung Hoa Dân Quốc

“Vạn lí Trường Chinh”
“Vạn lí Trường Chinh”
1. Phong trào độc lập dân tộc trong những năm 1918 – 1929.
II. PHONG TRÀO DỘC LẬP DÂN TỘC Ở ẤN ĐỘ (1918 – 1939)
2. Phong trào độc lập dân tộc trong những năm 1929 – 1939.
Tiết 16. Bài 15: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG Ở TRUNG QUỐC VÀ ẤN ĐỘ (1918 - 1939)
CHƯƠNG III. CÁC NƯỚC CHÂU Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939)
Nhóm 1+ 3: Những nét chính của phong trào độc lập dân tộc 1918 – 1929 về: Nguyên nhân, mục tiêu, lãnh đạo.
Nhóm 2+ 4: Những nét chính của phong trào độc lập dân tộc 1918 – 1929 về: Hình thức đấu tranh, lực lượng tham gia, kết quả.
Giảm tải
Nội dung
Nguyên Nhân
Mục tiêu
Lãnh đạo
Hình thức đấu tranh
Lực lượng tham gia
Kết quả
Phong trào độc lập dân tộc trong những năm 1918-1929
Chính sách bóc lột và những đạo luật hà khắc của thực dân Anh
=> Mâu thuẫn xã hội gay gắt => cách mạng bùng nổ.
Giành độc lập dân tộc
Đảng Quốc Đại đứng đầu là M.Gan - di
Bất bạo động, bất hợp tác
Học sinh sinh viên, công nhân, lôi cuốn mọi tầng lớp xã hội
Sự phát triển của phong trào dẫn đến sự thành lập của ĐCS
Ấn Độ (12/1925).
M.Gan-di
Bài Tập:
Phong trào cách mạng Trung Quốc
Phong trào cách mạng Ấn Độ
Nội dung
Mục tiêu
Lực lượng
Lãnh đạo
Hình thức
Độc lập dân tộc
Quần chúng nhân dân
Giai cấp tư sản: Quốc dân đảng
Giai cấp vô sản:Đảng Cộng sản
Giai cấp tư sản:
Đảng Quốc Đại
Bạo động cách mạng
Bất bạo động
Quần chúng nhân dân
Độc lập dân tộc
2. Hãy điền sự kiện phù hợp với mốc thời gian trong bảng sau về lịch sử Trung Quốc trong những năm 1919 - 1939:
Ngày 04/05/1919
Tháng 07/1921
Từ 1926 - 1927
Từ 1927 - 1937
Tháng 10/1934
Tháng 01/1935
Tháng 07/1937
Phong trào Ngũ tứ bùng nổ.
Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập.
Cuộc chiến tranh Bắc phạt.
Bắt đầu cuộc Vạn Lí trường chinh.
Mao Trạch Đông trở thành người lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Nhật xâm lược, cách mạng chuyển sang thời kì kháng chiến chống phát xít Nhật.
Cuộc nội chiến Quốc - Cộng.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓