Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thái Sinh (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:37' 12-12-2013
Dung lượng: 35.5 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ ĐẠI HÓA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ: TRƯỜNG THCS

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Năm 2013

Họ và tên:.......................................................... Sinh ngày:................................
Chức vụ Đảng:....................................................................................................
Chức vụ chính quyền, đoàn thể:.........................................................................
Đơn vị công tác:..................................................................................................
Sinh hoạt tại chi bộ, đảng bộ:.............................................................................
I. TỰ KIỂM ĐIỂM, PHÊ BÌNH.
1- về tư tưởng, chính trị:.....................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2- Về phẩm chất đạo đức, lối sống:.....................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3- Về thực hiện chi]cs trách, nhiệm vụ được giao:..............................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4- Về tổ chức kỷ luật:..........................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5- Kết quả phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm theo Nghị quyết TW 4(Khóa XI) và những vấn đề mới phát sinh:.......................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6- Hạn chế yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân:...............................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7- Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm trong thời gian tới:.........................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
8- Tự nhận mức xếp loại chất lượng cán bộ, đảng viên:.....................................
- Phân loại chất lượng cán bộ, viên chức(nếu có):..............................................
- Xếp loại chất lượng đảng viên:.........................................................................
Đại Hóa, ngày tháng 12 năm 2013
NGƯỜI KIỂM ĐIỂM
(Ký và ghi rõ họ tên)II. NHẬN XÉT CỦA CHI BỘ NƠI SINH HOẠT:
- Nhận xét:...........................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Xếp loại chất lượng đảng viên:.........................................................................
T/M CHI ỦY
(Ký và ghi rõ họ tên)

 
Gửi ý kiến