Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CUỐI NĂM 2013 MÂU MỚI

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Thịnh
Ngày gửi: 14h:00' 01-12-2013
Dung lượng: 42.5 KB
Số lượt tải: 5730
Số lượt thích: 0 người

ĐẢNG BỘ XÃ PHÚ XUÂN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG TH LÝ THƯỜNG KIỆT
Phú Xuân, ngày 22 tháng 11 năm 2013

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
( Kèm theo hướng dẫn số 22 –HD/BTCTW, ngày 04 tháng 11 năm 2013
của Ban Tổ chức Trung ương)

Họ và tên: Lê Văn Thịnh Ngày sinh: 10/10/1975
Chức vụ trong Đảng: Đảng viên
Chức vụ trong chính quyền, đoàn thể: Trưởng ban thanh tra nhân dân
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt
Chi bộ trường Tiểu học Lý Thường Kiệt thuộc Đảng bộ xã Phú Xuân.
Thực hiện nội dung hướng dẫn số 22 – HD/BTCTW, ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban tổ chức Trung ương và công văn số: 404 – CV/HU, ngày 18/11/2013 của Huyện ủy Krông Năng về kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2013 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
( khóa XI) về xây dựng Đảng. Bản thân tôi tự kiểm điểm như sau:
1. Về tư tưởng chính trị:
- Luôn giữ vững quan điểm, lập trường chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, luôn chấp hành đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
- Là một đảng viên tôi luôn tiếp thu kịp thời mọi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Do vậy tôi luôn tuyên truyền vận động gia đình, và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Nghiêm túc học tập và nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; qua học tập các chuyên đề này trong hành động, cũng như nhận thức bản thân luôn có ý thức giúp đỡ mọi người xung quanh; luôn yêu tổ quốc, yêu chế độ, luôn sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.
- Luôn học hỏi đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
2. Phẩm chất đạo đức, lối sống:
- Là một đảng viên bản thân luôn ý thức thực hiện “ Cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi tháng bản thân đã tiết kiệm được 15 000 đồng và nộp về Đảng ủy xã. Trong công tác bản thân luôn có tinh thần hợp tác và giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp mình tiến bộ.
- Tôi luôn ý thức thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống các biểu hiện tiêu cực, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu vén lợi ích cho bản thân trong nhà trường và trong XH. Không vi phạm những điều đảng viên không được làm, luôn phát huy tính tiền phong của người Đảng viên. Có đạo đức lối sống lành mạnh, gương mẫu trước học sinh và phụ huynh. Luôn tham gia nhiệt tình các phong trào của nhà trường và các đoàn thể, giữ gìn đoàn kết nội bộ, nêu cao công tác phê bình và tự phê bình,  phát huy qui chế dân chủ ở cơ sở, có sự liên hệ chặt chẽ với quần chúng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân để có đề xuất kịp thời với lãnh đạo cơ quan, được quần chúng nhân dân tín nhiệm.3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
- Là một giáo viên kiêm ban thanh tra nhân dân bản thân tôi đã ý thức được trách nhiệm công việc của mình. Tôi luôn nổ lực phấn đấu và nghiêm túc trong việc tự học tập bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
+ Đối với công tác giảng dạy: Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy và chủ nhiệm lớp bản thân tôi luôn đem hết sự nhiệt tình và tâm huyết của mình để giảng dạy và giáo dục học sinh đạt kết quả tốt nhất. Tôi luôn quan tâm giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và động viên các em trong học tập. Vì thế trong năm học 2012 – 2013 lớp tôi giảng dạy có trên 100% học sinh được lên lớp.

- Bản thân luôn ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác. Với nhiệm vụ công việc được Chi bộ, Ban giám hiệu phân công; bản thân luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Trong năm học 2012 – 2013 bản thân được UBND huyện khen thưởng.
Là một đảng viên tôi thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với chi uỷ và gương mẫu thực hiện mọi nghĩa vụ công
 
Gửi ý kiến