Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KE HOACH SINH HOAT DOI SAO NHI DONG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hoa Thúy (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:37' 28-11-2013
Dung lượng: 43.5 KB
Số lượt tải: 249
Số lượt thích: 0 người
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TH TÂN TIẾN
Số:…… - KH/ LĐ Tân Tiến, ngày 02 tháng 10 năm 2011

KẾ HOẠCH
“V/v: Triển khai chương trình sinh hoạt sao nhi đồng trong trường tiểu học”
Năm học: 2011 - 2012

Căn cứ vào chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2011-2012 của hội đồng đội huyện Krông Pắc “V/v triển khai chương trình công tác sao nhi đồng trong trường tiểu học”
Liên đội trường tiểu học Tân Tiến xây dựng kế hoạch triển khai công tác sao nhi đồng với những nội dung cụ thể như sau:

I/MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU:
- Nhằm đáp ứng nhu cầu và định hướng giáo dục cho nhi đồng thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, chuẩn bị các diều kiện để phấn đấu trở thành đội viên đội TNTP Hồ Chí Minh.
- Thông qua chương trình sinh hoạt sao nhi đồng tạo cho các em sân chơi bổ ích phù hợp với lứa tuổi, nâng cao tính sáng tạo, tự rèn của các em.
- Đây là một chương trình hoạt động hết sức quan trọng và ý nghĩa, tạo sân chơi lành mạnh có tính chất giáo dục cao, góp phần thúc đẩy xây dựng phong trào “trường học thân thiện - học sinh tích cực” ngày càng hiệu quả.
II/ THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM
1/ Thời gian: Từ ngày 02 tháng 11 năm 2011 đến ngày 19 tháng 5 năm 2012
2/ Địa điểm : Tại trường TH Tân Tiến
III/ ĐỐI TƯỢNG - SỐ LƯỢNG:
1/ ĐỐI TƯỢNG: Là các em nhi đồng từ sáu đến tám tuổi( lớp 1 đến lớp 3) đang học tại trường TH Tân Tiến.
2/ Số lượng: 6 lớp: Có: 93 em
IV/ NỘI DUNG : Gồm 2 phần
1.Phần thứ nhất: phần rèn luyện:
*Nội dung: Căn cứ vào nội dung chương trình “ Dự bị đội viên” gồm 8 chủ điểm, anh chị phụ trách lớp nhi đồng, phụ trách sao nhi đồng hướng dẫn các em tìm hiểu sinh hoạt, năm bắt và rèn luyện các nội dung theo đúng chủ điểm.
* Hình thức:
+ Thông qua các tiết sinh hoạt sao hàng tuần tại các lớp nhi đồng, đội ngũ anh chị phu trách lớp nhi đồng, phụ trách sao tổ chức cho các em nhi đồng tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao, tìm hiểu kiến thức xã hội quanh ta, kể chuyện, các trò chơi vận động, sinh hoạt tập thể… phù hợp với lứa tuổi các em.
+ Tổ chức các hoạt động thi đua giữa các lớp nhi đồng nhân các ngày lễ lớn trong năm gắn với các chủ điểm rèn luyện để qua đó tạo cho các em vừa vui chơi vừa rèn luyện.
2.Phần thứ hai:
*Nội dung kiểm tra công nhận:
- Đối với các em nhi đồng lớp 1,2 phần kiểm tra công nhận theo các chủ điểm của chương trình rèn luyện “ Dự bị đội viên”. Gồm có 8 chủ điểm:
+ Kính yêu Bác Hồ + Cử chỉ đẹp - Lời hay
+Con ngoan + Yêu sao – Yêu đội
+Trò giỏi + Tay xinh – tay khéo
+Vệ sinh sạch sẽ + Em yêu quê hương.
*Hình thức tổ chức công nhận:
- Việc kiểm tra công nhận cho các em được thông qua phiếu rèn luyện trong “sổ tay nhi đồng” mà các em đã trang bị.
- Chia thành 2 đối tượng:
+ Đối với nhi đồng lớp 1,2: Được kiểm tra và công nhận theo từng năm, mỗi năm kiểm tra 4 chủ điểm,
+ Đối với nhi đồng lớp 3: Kiểm tra theo 4 chủ điểm: “ Em yêu lịch sử”, “Kính yêu Bác Hồ”, “ Những hiểu biết cơ bản về đội TNTP Hồ Chí Minh”, “ Những diều cần biết trong học tập, sinh hoạt và khi ra đường”.
Sau mỗi năm kiểm tra, phụ trách lớp nhi đồng có trách nhiệm xác nhận vào kết quả rèn luyện của các em trong cuốn sổ tay nhi đồng.
Kết quả của việc tham gia sinh hoạt nhi đồng và rèn luyện thông qua sổ tay nhi đồng.
1- Đối với nhi đồng lớp 1,2: sau khi rèn luyện sẽ được xem xét công nhận danh hiêu nhi đồng chăm ngoan.
2- Đối với nhi đồng lớp 3: Kết quả rèn luyện là tiêu cái để xem xét kết nạp các em vào đội TNTP Hồ Chí Minh.
V/BIÊN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với Liên Đội:
Xây dựng kế hoạch tham mưu lãnh đạo trường thống nhất nội dung chương trình và kế hoạch cụ thể của liên đội.
Cung cấp các tài liệu liên quan cần thiết phục vụ tốt
 
Gửi ý kiến