Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN 2013 THEO HƯỚNG DẪN 22-HD/BTCTW

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thanh Yên
Ngày gửi: 15h:32' 24-11-2013
Dung lượng: 55.5 KB
Số lượt tải: 1229
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ LONG HƯNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TIỂU HỌC LONG HƯNG
Long Hưng, ngày 22 tháng 11 năm 2013

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
(Theo Hướng dẫn số 22 - HD/BTCTW, ngày 04  tháng 11 năm 2013
của Ban Tổ chức Trung ương)

Họ và tên : Phan Thanh Yên Ngày sinh : 07 / 09 / 1976 .
Chức vụ Đảng : -
Chức vụ chính quyền, đoàn thể : .
Đơn vị công tác : Trường tiểu học Long Hưng .
Chi bộ : Tiểu học Long Hưng .

Thực hiện theo hướng dẫn số 22 - HD/BTCTW, ngày 04  tháng 11 năm 2013 của Ban Tổ chức Trung ương về việc “ Hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2013”. Tôi xin kiểm điểm trước chi bộ như sau:

1. Về tư tưởng chính trị :
- Luôn kiên định đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ; trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua lời nói và việc làm : phê phán các luận diệu xuyên tạc của kẻ thù nhằm vào đường lối của Đảng, giải thích để cho mọi người hiểu được sự thâm độc của các thế lực thù địch đang ngày đêm dùng “Viên đạn bọc đường” để chống phá chế độ chủ nghĩa xã hội hiện nay của Đảng và nhà nước ta.
-Việc chấp hành quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước : bản thân luôn sống và làm việc trong khuôn khổ đường lối, Nghị quyết của Đảng; không vi phạm các chính sách pháp luật của Nhà nước.
-Bản thân thường xuyên vận động người thân trong gia đình, học sinh, bà con, bạn bè nơi cư trú thực hiện nói và làm theo theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương.
-Tinh thần học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.Tôi luôn tham gia đầy đủ các lớp học tập Nghị quyết của Đảng do Đảng ủy Phường Long Hưng hoặc Thị ủy Tân Châu tổ chức, tự nghiên cứu học tập để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu công việc.
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống :
-Bản thân có đạo đức tốt, lối sống giản dị tiết kiệm ,lành mạnh, đoàn kết, quan hệ tốt với mọi người, có tinh thần tương thân thương ái thương yêu giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp ở trong trường và nơi cư trú được mọi người tin tưởng quí mến.
-Bản thân luôn giữ gìn tư cách, đạo đức, tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên; luôn thực hiện theo cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ; chấp hành tốt Quy định của Bộ chính trị về những điều đảng viên không được làm.
-Luôn giữ gìn mối đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng trên cơ sở Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao.
-Có mối quan hệ tốt với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân : Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan đơn vị cũng như nơi cư trú, tôi luôn tôn trọng ý kiến đóng góp và lắng nghe ý kiến của quần chúng để từ đó điều chỉnh mình trong phương pháp làm việc. Quan hệ tốt với đồng nghiệp cũng như với phụ huynh học sinh và nhân dân nơi cư trú.
3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao :
-Trong công việc luôn tận tụy, nhiệt tình, có cố gắng, có tinh thần học hỏi để nâng cao sự hiểu biết về mọi mặt, kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ đạt kết quả tốt : trong năm học 2012 – 2013 tỉ lệ học sinh bỏ học là 0% và tỉ lệ học sinh lên lớp là 100%.
-Luôn giữ mối quan hệ tốt với chi ủy, Đảng ủy cơ sở và thực hiện tốt mọi nghĩa vụ nơi cư trú : tham gia đầy đủ các cuộc họp khi được mời đích danh tại khóm Long Thạnh D, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu ; tham gia đóng góp đầy đủ các khoản phí quy định của khóm, phường ; hưởng ứng nhiệt tình các phong trào ủng hộ khác như : cứu trợ đồng bào lũ lụt, cứu trợ đồng bào bị cháy nhà, thiên tai...
-Tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể ở địa phương, cơ quan đơn vị; thực hiện nhiệm vụ công tác kết nạp đảng viên. Là một đảng viên trong chi bộ, tôi luôn cố gắng học tập kinh nghiệm từ các cấp lãnh đạo, bạn bè đồng
 
Gửi ý kiến