Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mẫu kiểm điểm đảng viên 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Hoà (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:46' 13-11-2013
Dung lượng: 26.0 KB
Số lượt tải: 209
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ ............................. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chi bộ ....................................
................, ngày....... tháng ....... năm 2013
BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
(Kèm theo hướng dẫn số 22 - HD/BTCTW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Tổ chức Trung ương)
Họ và tên........................................... Ngày sinh.....................................................
Chức vụ Đảng..........................................................................................................
Chức vụ chính quyền, đoàn thể ..............................................................................
Đơn vị công tác .......................................................................................................
Chi bộ .....................................................................................................................
Về tư tưởng chính trị
Về phẩm chất đạo đức, lối sống
Về thức hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
Về tổ chức kỷ luật
Kết quả phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4(khóa XI) và những vấn đề mơi phát sinh
Hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân
Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm trong thời gian tới
Tự nhận mức xếp loại chất lượng đảng viên, cán bộ, công chức:
(Đánh dấu X vào một ô tương ứng)
Xếp loại chất lượng đảng viên:

Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ.

Đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.

8.2. Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức:
Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ.

Hoàn thành xuất tốt chức trách, nhiệm vụ.

Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.

Chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
Gửi ý kiến