Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ngu van 10 bai khai quat van hoc viet nam tu the ki X den the ki XIX

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Hồng Sơn
Ngày gửi: 20h:38' 07-11-2013
Dung lượng: 73.0 KB
Số lượt tải: 78
Số lượt thích: 0 người
KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX
 
A. Yêu cầu
- Nắm khái quát những kiến thức cơ bản về: thành phần, giai đoạn, đặc điểm về nội dung và nghệ thuật của văn học giai đoạn này.
- Rèn kĩ năng phân tích, tổng hợp, kĩ năng xác lập luận điểm một cách có hệ thống; biết vận dụng dẫn chứng để làm sáng tỏ một luận điểm khoa học.
- Bồi dưỡng lòng yêu mến, giữ gìn và phát huy di sản văn học dân tộc.
B. Phương tiện thực hiện:
- Giáo án, SGK, SGV và các tài liệu tham khảo.
C. Tiến trình dạy học:
- HS chuẩn bị bài ở nhà theo yêu cầu:
+ Tìm lại các tác phẩm văn học trung đại được học và đọc thêm trong SGK THCS va điền vào bảng mẫu sau:
STT
Tên văn bản - tác giả -         thời gian ra đời
Nội dung
Nghệ thuật


  (HS hoàn thiện bảng, liệt kê được một số văn bản: Sông núi nước Nam, Chiếu dời đô, Hịch tướng sĩ, Phò giá về kinh, Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra, Bài ca Côn Sơn, Bánh trôi nước…) Bảng tổng kết này là cơ sở để HS tiếp nhận các luận điểm khái quát của văn học sử.
+ Đọc toàn bộ văn bản bài khái quát trong SGK, gạch chân luận điểm và các từ nữ quan trọng, ghi chú bên lề sách những vấn đề thấy băn khoăn…
+ Hoàn thành bảng:
 
Bảng 1:
CÁC THÀNH PHẦN CỦA VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN HẾT THẾ KỈ XIX
Nhận xét:


 
 
 
 
 
 
Bảng 2:
CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN HẾT THẾ KỈ XIX 
Giai đoạn
Nội dung
Nghệ thuật
Sự kiện văn học, tác giả, tác phẩm+ Đọc mục III và ghi chú bên lề SGK theo các nội dung: đặc điểm, biểu hiện. Lựa chọn một rác phẩm mà em tâm đắc để minh họa cho từng luận điểm (Phần minh họa GV có thể phân HS thành 6 nhóm tương ứng với 6 luận điểm  cần minh họa. Mỗi nhóm chuẩn bị một tác phẩm đã học trong chương trình ngữ văn THCS).
 
          1. Ổn định lớp:    
          2. Kiểm tra bài cũ:
          Văn học trung đại tồn tại và phát triển trong mấy thế kỉ? Chia làm mấy giai đoạn?
          3. Bài mới:
Tiết 1:
I. Hai thành phần của VHTĐ:
- GV hỏi: Em hãy kể tên các văn bản văn học trung đại đã được học trong SGK Ngữ văn THCS. Các văn bản này được sáng tác bằng loại văn tự nào?
- HS liệt kê.
- GV chọn một bảng của HS, yêu cầu các HS khác nhận xét và bổ sung. GV chốt lại:
 
CÁC THÀNH PHẦN CỦA VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN HẾT THẾ KỈ XIX

Văn học chữ Hán
- Xuất hiện sớm, tồn tại suốt quá trình hình thành và phát triển văn học trung đại.
- Gồm cả thơ, văn xuôi; các thể loại văn học được tiếp thu từ Trung Quốc: chiếu, biểu, hịch, cáo, truyện truyền kì, tiểu thuyết chương hồi, thơ Đường luật…
- Đat thành tựu to lớn
Văn học chữ Nôm
- Ra đời muộn hơn, tồn tại, phát triển hết thời trung đại.
- Thành tựu chủ yếu là thơ; một số thể loại tiếp thu từ Trung Quốc (phú, văn tế) phần lớn là các thể loại dân tộc hóa như: thơ Nôm Đường luật, thơ Đường luật thất ngôn xen lục ngôn.
- Đạt thành tựu to lớn ở cả thể loại tự sự và trữ tình.

Nhận xét: Hiện tượng song ngữ; Hai thành phần văn học bổ sung cho nhau trong quá trình phát triển


- GV có thể cho HS chỉ ra điểm giống và khác của hai thành phần này về các mặt:
   + Thời gian ra đời
   + Thể loại
   + Thành tựu
- HS lên bảng điền.
 
 
Văn học chữ Hán
Văn học chữ Nôm

Khác nhau
Thời gian ra đời
- Từ sớm, được coi là mở đầu cho văn học viết Việt Nam.
- Muộn hơn (khoảng thế kỷ XIII).


Thể loại
 
- Chủ yếu vay mượn từ văn học Trung Quốc.
- Vay mượn thể loại.
- Việt hoá thể loại Trung Quốc .
- Sáng tạo các thể thơ của dân tộc.

Giống nhau
- Đều do người
 
Gửi ý kiến