Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mẫu 2 BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN NĂM 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Văn Đỉnh (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:59' 30-10-2013
Dung lượng: 51.5 KB
Số lượt tải: 52
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN NĂM 2013

Họ và tên: HUỲNH VĂN ĐỈNH. Ngày sinh: 15/07/1965
Ngày vào đảng: 05/09/2003. Chính thức: 05/09/2004
Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ: THCS AN LỘC, thuộc Đảng Ủy Phường Hưng Chiến.
Thực hiện Hướng dẫn số Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW, ngày 11/10/2011 của Ban Tổ chức Trung ương về việc đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

ĐẢNG VIÊN TỰ KIỂM ĐIỂM
(Nêu ưu, khuyết điểm chính theo 4 tiêu chuẩn và yêu cầu phấn đấu)

1.Về tư tưởng chính trị:
- Trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thể hiện qua lời nói và việc làm:
- Việc chấp hành quan điểm, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Việc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng; bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt;
- Việc tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Tinh thần học tập, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác.  
Khuyết điểm:
- Tuy có ý thức trong công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt nhưng trong một vài trường hợp chưa thẳng thắn.
- Việc vận dụng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có thường xuyên nhưng chưa đi vào chiều sâu.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
- Kết quả việc thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí đồng nghiệp...
- Đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu vén lợi ích cho bản thân và gia đình;
- Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng và phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên; việc chấp hành đúng Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm;
- Trung thực, thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng; quan hệ gắn bó, mật thiết với nhân dân nơi cư trú. Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của  nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.
- Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, giữa nghĩa vụ và quyền lợi, giữa cống hiến và hưởng thụ;
- Tinh thần tự phê bình và phê bình; tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác; đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ.
Khuyết điểm:
- Chưa xây dựng đề xuất tham mưu mang tính sáng tạo và một vài giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của chi bộ được giao ở nhà trường.

3.Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
          Bản thân tôi được phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:
          - Về năng lực lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
- Tham gia xây dựng tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ quan, đơn vị.
- Ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ ở cơ quan, đơn vị; kiên quyết với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà.
Khuyết điểm:
- Đôi khi còn chưa linh hoạt trong giải quyết công việc được giao như công tác PCGD do áp lực công việc nhiều.
- Đôi lúc vẫn còn chậm trể hạn báo cáo do việc thống kê chưa trùng khớp.

4. Về tổ chức kỷ luật:
- Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng, chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức;
- Thực hiện đúng nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định;
- Chấp hành tốt nghị quyết, chỉ thị, quyết định của tổ chức
 
Gửi ý kiến