Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

QUI TRÌNH KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Lê Hoàng
Ngày gửi: 06h:15' 19-04-2009
Dung lượng: 31.0 KB
Số lượt tải: 1491
Số lượt thích: 0 người
Quy trình buổi lễ kết nạp đảng viên (22/07/2008)
<>
Hướng dẫn số 03 ngày 29-12-2006, Mục 3.12, điểm d về tổ chức lễ kết nạp đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương quy định: Chương trình buổi lễ kết nạp:
- Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca);
- Tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu;
- Người vào Đảng đọc đơn xin vào Đảng;
- Đại diện đảng viên được phân công giúp đỡ đọc bản giới thiệu người vào Đảng;
- Đại diện ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở hoặc ban chấp hành công đoàn cơ sở đọc bản giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng (nếu có);
- Bí thư chi bộ hoặc đại diện chi uỷ đọc quyết định kết nạp đảng viên của cấp uỷ có thẩm quyền (những người dự lễ kết nạp đứng nghiêm);
- Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ;
- Đại diện chi uỷ nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của chi bộ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị;
- Đại diện đảng uỷ cấp trên phát biểu ý kiến (nếu có);
- Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).
Trong Đại hội chi bộ đã cử một đảng viên dự bị làm thư ký ghi biên bản, như vậy có đúng không?
Trả lời:
Điều 3, Điều lệ Đảng quy định đảng viên có 4 quyền:
1. Ðược thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng; biểu quyết công việc của Ðảng.
2. Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Ðảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.
3. Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức; báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời.
4. Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình. Ðảng viên dự bị có các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Ðảng.
Như vậy, việc chi bộ cơ sở cử đảng viên dự bị làm thư ký ghi biên bản trong Đại hội chi bộ là không sai với quy định của Điều lệ Đảng.
CHƯƠNG TRÌNH KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN TRƯỜNG THCS SUỐI BẠC
1/Để đi vào buổi lễ kết nạp đảng viên mới, kính mời các đồng chí đứng dạy làm lễ chào cờ hát Quốc ca, Quốc tế ca theo nhạc

2/ Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng thông qua ngày 25/4/2006 và hướng dẫn số 03 ngày 29/12/2006 tại Mục 3.12 điểm d về tổ chức lễ kết nạp đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương Đảng. Thực hiện Quyết định số: ….-NQ/HU ngày ……/04/2009 của Ban thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa về chuẩn y kết nạp đảng viên.

Hôm nay, Chi ủy Chi bộ Trường THCS Suối Bạc tổ chức Lễ kết nạp quần chúng ưu tú : Dương Thị Tuyết vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là lý do của buổi Lễ hôm nay.

3/Về dự buổi Lễ hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu:
Đại biểu đại diện cấp ủy cấp trên :
1.
2.
3.

…./…. đảng viên trong chi bộ có mặt.
Về tham dự buổi Lễ, Chi ủy có mời quần chúng Lê Ngọc Vũ, Võ Thị Lẽ và Đinh Vũ Như Nguyệt là quần chúng ưu tú của Chi bộ.
(Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chao mừng)

4/ Xin mời đồng chí Dương Thị Tuyết đọc Đơn xin vào Đảng.

5/ Kính mời đồng Cao Quang Hội được Chi bộ phân công kèm cặp, giúp đở đồng chí Dương Thị Tuyết lên đọc lời giới thiệu đồng chí Dương Thị Tuyết vào Đảng

6/ Kính mời đồng chí Thẩm Thị Nga, Bí thư Chi đoàng Trường lên đọc lời giới thiệu đoàn viên ưu tú Dươn THị Tuyết vào Đảng.

7/ Kính mời đồng chí Cao Quang Hội, Phó Bí thư Chi bộ đọc và trao quyết định kết nạp đảng viên của Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa, mời đồng chí Tuyết lên phía trước và mời toàn thể các đồng chí có mặt đứng nghiêm

8/ Mời đồng chí Dương Thị Tuyết lên đọc lời tuyên thệ (mời toàn thể các đồng chí có mặt đứng nghiêm)

9/ Kính mời đồng chí Cao Quang Hội, Phó Bí Thư Chi bộ nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của Chi
 
Gửi ý kiến