Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ke hoach doi moi phương pháp dạy học va KT danh gia 2013-2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Đức Quyền
Ngày gửi: 21h:50' 18-10-2013
Dung lượng: 139.5 KB
Số lượt tải: 663
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD - ĐT YÊN THUỶ
TRƯỜNG TH & THCS LẠC HƯNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạc Hưng, ngày 11 tháng 10 năm 2013KẾ HOẠCH
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2013 - 2014


I. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch.
Căn cứ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2013 - 2014 của Phòng GD & ĐT Yên Thuỷ .
Căn cứ vào kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá trong năm học 2013 - 2014 của trường TH & THCS Lạc Hưng .
Căn cứ vào kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá trong năm học 2013 - 2014 của tổ khoa học xã hội
II. Mục tiêu và nội dung của việc thực hiện hoạt động đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá năm học 2013- 2014.
1. Mục tiêu
Thực hiện đồng bộ, vững chắc đổi mới PPDH theo hướng phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh. Dạy học theo chuẩn kiến thức và kỹ năng, dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh, phát huy tối đa năng lực, hiệu quả đồ dùng thiết bị dạy học, nâng cao được chất lượng bộ môn, đáp ứng yêu cầu giáo dục đào tạo trong gia đoạn mới. Nhằm tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng trong hoạt động dạy học nói chung và trong việc tổ chức kiểm tra, đánh giá, chấm điểm nói riêng đáp ứng yêu cầu đánh giá thực chất năng lực, trình độ của học sinh tạo không khí thi đua rộng khắp giữa các khối lớp, các học sinh với nhau, thông qua đó đánh giá mặt bằng yêu cầu chung đối với giáo viên trong khi thực hiện bồi dưỡng chuyên đề nâng cao góp phần nâng cao chất lượng đào tạo mũi nhọn của nhà trường.
2. Quan điểm, nội dung thực hiện:
a) Quan điểm
- Việc đổi mới PP dạy học, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá HS phải được thực hiện xuyên suốt trong quá trình đổi mới và xem đó là nội dung trọng tâm của đợt đổi mới chương trình và thay sách giáo khoa.
- Tiếp tục thực hiện PP dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo, chủ động học tập của học sinh.Việc đổi mới PP gắn với khai thác, sử dụng hiệu quả đồ dùng thiết bị dạy học trên cơ sở bám sát chuẩn kiến thức và kỹ năng bô môn. Đi đôi với việc truyền thụ kiến hức bộ môn cần chú trọng tích hợp lồng ghép kiến thức đa môn.
- Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử”, hướng tới mục tiêu đánh giá đúng thực chất, chất lượng học tập của HS tạo động lực để HS học tập và rèn luyện
- Tiếp tục thực hiện tốt điểm nhấn: Bảo quản tốt và sử dụng hiệu quả đồ dùng thiết bị dạy học, phát huy tối đa năng lực mỗi đồ dùng hiện có. Tiếp tục nâng cao vai trò người thầy trong việc ra đề, chấm điểm. Thực hiện nghiêm túc qui định mới về kiểm tra đánh giá từ khâu ra đề, coi thi, chấm thi, vào điểm đã triên khai trong những năm học qua.
- Kiểm tra đánh giá học tập học tập của HS phải thực hiện trong suốt quá trình học tập để động viên, khuyến khích học tập của HS. Rèn luyện HS phương pháp tự đánh giá kết quả tự học tập của mình.
- Đổi mới kiểm tra đánh giá vừa phải đạt mục tiêu là đánh giá chính xác, công bằng, khách quan trình độ học vấn của HS, vừa phải góp phần hiệu chỉnh, thúc đẩy đổi mới PPDH và động viên, khuyến khích học sinh học tập.

b) Nội dung thực hiện
- Thực hiện tốt văn bản hướng dẫn của các cấp quản lý giáo dục, tăng cường tìm hiểu yêu cầu và nội dung đổi mới phương pháp giảng dạy. Đưa nội dung này vào kế hoạch tự học tự rèn của bản thân.
- Thông qua hoạt động của tổ chuyên môn để trao đổi học tập về đổi mới PP theo hướng cụ thể hóa phù hợp với từng kiểu bài và trình độ, điều kiện của học sinh, nhà trường.
- Lập kế hoạch đổi mới PP theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh.
- Tăng cường dự giờ thăm lớp, rút kinh nghiệm và học tâp đồng nghiệp.
- Đẩy mạnh tự học, tự rèn. Đặc biệt là những vấn đề mới: Tin học, khả năng ứng dụng CNTT vào giảng dạy, những vấn đề đổi mới trong thực hiện chương trình và sách giáo khoa. Nắm vững lý luận đổi mới PP dạy học và thường xuyên vận dụng, rút kinh nghiệm từng tiết dạy và kết quả, hứng thú học tập của học sinh.
 
Gửi ý kiến