Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bảng tự kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên năm 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thanh Phong
Ngày gửi: 19h:07' 17-10-2013
Dung lượng: 71.5 KB
Số lượt tải: 134
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ: XÃ HUYỀN HỘI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ: TRƯỜNG TH HUYỀN HỘI A Huyền Hội, ngày 7 tháng 10 năm 2013


BẢNG TỰ KIỂM ĐIỂM
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN NĂM 2013
(Đối với đảng viên là công chức, viên chức)

- Họ và tên: Lê Thanh Phong
- Ngày vào Đảng: 11/09/2008. Ngày chính thức: 11/09/2009.
- Chức vụ: Đảng viên
- Hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ: Trường TH Huyền Hội A
Căn cứ hướng dẫn số 13-HD/BTCTU, ngày 11/11/2011 của Ban tổ chức tỉnh ủy “về đánh giá chất lượng Đảng viên là cán bộ công chức” và Nghị Quyết trung ương 4 (Khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”
Căn cứ hướng dẫn tại cuộc họp chi bộ TH Huyền Hội A ngày 5/10/2013 về việc tổ chức làm bản kiểm điểm đảng viên năm 2013
Trên cơ sở chức trách nhiệm vụ được giao, cũng như kết quả cụ thể công việc được giao bản thân tôi xây dựng bản kiểm điểm như sau:
NHỮNG ƯU, KHUYẾT ĐIỂM
1/ Về tư tưởng chính trị:
*Ưu điểm:
Nhận thức và hành động đúng cương lĩnh, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, có tinh thần đấu tranh để bảo vệ Nghị quyết, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cũng như Nghị quyết của xã Đảng bộ.
Nghiêm túc tiếp thu các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước để gốp phần cụ thể hóa vào Nghị quyết của chi bộ Bên cạnh đó còn vận động gia đình chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước như hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với nhà nước...
Bản thân luôn nêu cao tinh thần tự giác học tập về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao trình độ và hiệu quả công tác và tham gia tốt các cuộc học tập chỉ thị ,Nghị quyết của Đảng và nhà nước khi có yêu cầu.
*Khuyết điểm.
- Chưa thật sự nghiêm khắc với bản thân trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác
- Công tác tự phê bình và phê bình còn hạn chế do có sự khiêm nhường và tính tự giác chưa cao.
- Trong công tác tại cơ quan cũng như ở địa phương đôi lúc còn chậm trễ thiếu sự cẩn thận, chắc chắn, một số công việc chưa làm đến nơi đến chốn,
Tiếp thu các nghị quyết chính sách của đảng còn thấp,
2/ Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
* Ưu điểm: Là một đảng viên công tác trong ngành giáo dục, bản thân luôn cố gắng tu dưỡng, trau dồi phẩm chất đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh, hoà đồng với đồng nghiệp, đồng chí gương mẫu trước học sinh. Lắng nghe ý kiến trao đổi, góp ý của mọi người xung quanh .
Bản thân luôn cùng cán bộ-giáo viên- nhân viên trong đơn vị thực hiện tốt các phong trào do ngành và địa phương phát động.
Trung thực trong việc tự phê bình và phê bình, luôn giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ và trong đơn vị công tác.
Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, phát huy quyền làm chủ của mọi người.
Giữ gìn tư cách, đạo đức, lối sống lành mạnh. Chấp hành tốt những điều Đảng viên không được làm, điều lệ Đảng. Gương mẫu thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng gia đình văn hóa.
* Khuyết điểm:
Chưa gần gũi giúp đỡ học sinh trong học tập.
Chưa giữ mối liên hệ tốt với phụ huynh nhằm tạo điều kiện học tập tốt, cũng như tham các hoạt động của học sinh
3/ Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
*Ưu điểm: Là giáo viên dạy môn mĩ thuật, TPT Đội và công tác văn thư. Bản thân luôn cố gắng phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công:
- Đảm bảo tốt giờ dạy, lên lớp đúng giờ, không bỏ tiết. Thực hiện đúng chương trình của nghành và trường đề ra.
- Hồ sơ sổ sách đầy đủ, có ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp, các buổi sinh hoạt ngoại khóa trong nhà trường.
- Tham gia đầy đủ các hội thi do các ngành các cấp tổ chức.
- Thực hiện các báo cáo đầy đủ kiệp thời
* Khuyết điểm:
- Tiến độ công việc còn chậm so với kế hoạch đề ra.
- Sắp xếp công việc chưa khoa học dẩn đến hiệu quả công việc chưa cao.
 
Gửi ý kiến