Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BDTX NAM HOC 2013-2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Tuyết
Ngày gửi: 10h:48' 11-10-2013
Dung lượng: 100.5 KB
Số lượt tải: 164
Số lượt thích: 0 người
PGD& ĐT TP THANH HOÁ
TRƯỜNG THCS QUẢNG TÂM


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Tâm, ngày 06 tháng 09 năm 2013KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013-2014

Họ và tên giáo viên: Lê Thị Tuyết ;
Trình độ chuyên môn: Đại học Tin học
Chức vụ, tổ chuyên môn: Giáo viên- Tổ KH Tự nhiên.
Công việc chuyên môn và kiêm nhiệm được giao: Dạy tin học khối 6, Dạy nghề tin học ứng dụng khối 8, Quản lí phần mềm vemis
I. Mục tiêu của việc BDTX:
1. Việc học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
2. Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân.Tham gia học tập tập trung, tự học, tự bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá, bồi dưỡng các kiến thức về xây dựng môi trường giáo dục, nâng cao hiệu quả chất lượng dạy học, chất lượng giáo dục toàn diện
3. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của bản thân; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng mình.

II. Nội dung BDTX:
Tổng thời lượng BDTX là 120 tiết/ năm học, bao gồm:
1. Nội dung bồi dưỡng 1 :
- Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học (30 tiết/ năm học ).
- Học tập trung : Thực hiện theo kế hoạch của PGD.
2. Nội dung bồi dưỡng 2 :
- Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học (30 tiết/năm học )
- Học một nội dung theo quy định của Sở GD&ĐT Thanh Hoá.
3. Nội dung bồi dưỡng 3 :
Nội dung bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên : Khối kiến thức tự chọn ( 60 tiết/ năm học )
Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của nhà trường tôi tự chọn bồi dưỡng 4 mô đun
3.1. Mô dun THCS 6 : Xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS
1.Tạo dựng môi trường học tập
2. Cập nhật và sử dụng thông tin về môi trường giáo dục vào quá trình dạy học và giáo dục học sinh
3.2. Mô dun THCS 18: Phương pháp dạy học tích cực
1. Dạy học tích cực.
2. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực.
3. Sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực.
3.3. Mô dun THCS 23: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
1. Vai trò của kiểm tra đánh giá.
2. Các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.
3. Thực hiện các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
3.4. Mô dun THCS 37: Giáo dục vì sự phát triển bền vững (PTBV) ở trường THCS
1. Khái niệm phát triển bền vững; giáo dục vì sự phát triển bền vững.
2. Các nội dung cơ bản của giáo dục vì sự phát triển bền vững.
3. Thực hiện giáo dục bền vững ở trường THCS.
III. Hình thức BDTX:
Năm học 2013- 2014, Tôi đăng ký tham gia BDTX theo 2 hình thức:
1. Bồi dưỡng thông qua các lớp chuyên đề :
Bồi dưỡng thông qua các lớp chuyên đề do Phòng GD&ĐT TP Thanh Hoá tổ chức để được:
- Hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, được giải đáp thắc mắc, được hướng dẫn những nội dung khó đối với giáo viên.
- Tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội gặp gỡ với đồng nghiệp trong toàn thành phố để trao đổi, học tập, rút kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ và kĩ năng.
2. Bồi dưỡng thông qua hình thức tự học:
Tự bồi dưỡng thông qua hình thức tự học:
- Chủ động học tập dựa vào tài liệu hướng dẫn, kết hợp với sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ, nhóm chuyên môn trong nhà trường.
- Thông qua
 
Gửi ý kiến