Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

GDTNMT Biển đảo lớp 5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Bá Tùng
Ngày gửi: 16h:00' 10-10-2013
Dung lượng: 171.0 KB
Số lượt tải: 1073
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP KHỐI 5 THỐNG NHẤT VỀ VIỆC TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN, HẢI ĐẢO TRONG CÁC MÔN HỌC LỚP 5 THEO BGD & SGDĐT

Khai mạc vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 4/10/2013
Địa điểm : Phòng học lớp 5ª trường tiểu học Phạm Hồng Thái
Chủ tọa : Đ/C Trần Bá Tùng ( Tổ trưởng tổ chuyên môn khối 5 ).
Thư kí : Đ/C Dương Thị Nhung
Thành phần tham dự : Các đồng chí dạy khối 5 và dạy hát nhạc, mĩ thuật , thể dục , dạy thay trong khối 5 đều có mặt đầy đủ .
Nội dung cuộc họp :
1.Đ/C Tùng đọc tài liệu hướng dẫn tích hợp nội dung giáo dục tài nguyên môi trường biển , hải đảo cấp tiểu học của Đ/C Châu Hiệu phó tập huấn về cấp.
-Tài liệu có các phần cơ bản hướng dẫn như sau :
Phần 1: Những vấn đề chung:
Phần 2 : Giáo dục tài nguyên môi trường biển , hải đảo trong một số môn học ở Tiểu học” Môn : Đạo đức ; Môn Tự nhiên và Xã hội ; Môn khoa học ; Môn Tiếng Việt; Môn lịch sử và địa lí ( phần địa lí).
Phần 3: GDMT biển, hải đảo trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Tiểu học.
2.Tập thể khối thảo luận :
-Dựa theo nội dung tài liệu hướng dẫn giáo dục MTBĐ kết hợp với nội dung chương trình dạy học lớp 5, nội dung từng môn học , bài học để giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo cho học sinh lớp 5.
-Qua thảo luận tập thể khối 5 trường Tiểu học Phạm Hồng Thái thống nhất giáo dục Tài nguyên môi trường biển, hải đảo vào các môn, bài cụ thể để áp dụng vào công tác soạn , dạy trên lớp theo tinh thần các cấp chỉ đạo.
3.Cách soạn, day:
a. Soạn bài : Ở phần Mục tiêu bài nào có GDMTBĐ thì gạch đầu dòng tiếp sau phần giáo dục rồi kí hiệu BĐ và ghi nội dung tích hợp GDMTMĐ của bài đó vào. Trong nội dung bài soạn mục nào giáo dục TNMTBĐ hợp lí nhất thì soạn vào .
b. Dạy : Bài nào có GDTNMTBĐ thì dạy như nội dung đã soạn ở giáo án bài đó.
c.Mức độ tích hợp có 3 mức là :
+ Tích hợp ở mức độ toàn phần.
+ Tích hợp ở mức độ bộ phận.
+ Tích hợp ở mức độ liên hệ.
( mức độ tích hợp này đã có trong địa chỉ cần giáo dục tích hợp.
-Biên bản này kèm theo địa chỉ, nội dung và mức độ tích hợp từng môn, bài cụ thể kèm theo mà khối đã thống nhất và đã thông qua tất cả thành viên trong khối để áp dụng dạy – học hàng ngày trên lớp.
Cuộc họp bế mạc lúc 15 giờ cùng ngày .

Ngày 4/10/2013 Ngày 4/10/2013
T/M Khối 5 Thư kí khối
Khối trưởng


Trần Bá Tùng Dương Thị Nhung
NỘI DUNG DẠY TÍCH HỢP GDTNMT BIỂN VÀ HẢI ĐẢO LỚP 5

1.Môn Đạo đức:
I.Mục tiêu – hình thức – phương pháp và mức độ tích hợp
1.Mục tiêu:
- Giáo dục HS về lòng tự hào quê hương biển đảo giàu đẹp của tổ quốc.
- Biết giữ gìn bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo quê hương.
- Tích cực tham gia các hoạt động giáo dục tài nguyên, môi trường của quê hương biển đảo phù hợp với khả năng.
- Biết hợp tác với mọi người xung quanh trong các hoạt động giáo dục tài nguyên, môi trường biển, hải đảo.
2.Phương pháp và hình thức giáo dục tài nguyên, môi trường biển, hải đảo qua học:
-Dạy học tích hợp GDTNMTBHĐ qua môn đạo đức cần qua hướng tiếp cận giáo dục quyền trẻ em và giáo dục kỷ năng sống;
-Cần phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của HS qua các phương pháp và hình thức dạy học phù hợp, như trò chơi, thảo luận nhóm, đóng vai…chú trọng tổ chức dạy học gắn với thực tiễn cuộc sống hàng ngày của các em.
+Mức độ tích hợp giáo dục TNMTBHĐ qua môn đạo đức:
-Tích hợp ở mức độ toàn phần;
-Tích hợp ở mức độ bộ phận;
-Tích hợp ở mức độ liên hệ.
II. Nội dung, địa chỉ, mức độ tích hợp giáo dục TNMTBĐ
Bài dạy
Nội dung tích
 
Gửi ý kiến