Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KH CHUYEN MON VNEN-VIP

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Việt (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:25' 27-09-2013
Dung lượng: 139.5 KB
Số lượt tải: 66
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT PHÙ YÊN
TRƯỜNG T’H MƯỜNG LANG


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mường Lang, ngày ... tháng ... năm 2013

KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN
Tháng: 01 năm 2013

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện Dự án Mô hình trường Tiểu học mới Việt Nam năm 2013 đã được ban quản lý VNEN phê duyệt ngày 18 tháng 4 năm 2013.
Căn cứ vào nhu cầu hoạt động chuyên môn và các điều kiện kinh phí cho phép của dự án VNEN cho hoạt động chuyên môn.
Căn cứ vào kế hoạch của trường Tiểu học Mường Lang năm học 2012 - 2013.
Tổ chuyên môn khối 2 xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn như sau:
I. Mục tiêu
Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn.
Đánh giá kết quả hoạt động của tuần trước, đề ra phương hướng hoạt động của tuần tiếp theo.
Giúp giáo viên củng cố phương pháp dạy học, trao đổi thảo luận nội dung, chương trình để thống nhất giảng dạy....
II. Nội dung sinh hoạt:
1. Đánh giá kết quả thực hiện tuần 3, 4/ 12/ 2012
2. Triển khai kế hoạch thực hiện tháng 1/ 2013
3. Thống nhất nội dung chương trình tháng 1/ 2013
4. Thống nhất làm phiếu học tập cho các môn
5. Kiểm tra hồ sơ toàn diện.
III. Phân công thực hiện:

TT
Nội dung công việc
Người điều hành
Người thực hiện
Thời gian hoàn thành
Dự kiến sản phẩm
Ghi chú

1
Đánh giá kết quả thực hiện tháng 12/ 2012
Tổ trưởng
Bùi T Ngọc Xuân
Tháng 1
2

Kế hoạch thực hiện tháng 1 / 2013


Tổ trưởng


Các thành viên trong tổ


Tháng 13
Thống nhất ND chương trình, phiếu học tập tháng 1
Tổ trưởng
Các thành viên trong tổ
Tháng 14
Dạy thực nghiệm
Tổ trưởng
Bùi T Ngọc Xuân
Bùi T Hồng Ánh
Tháng 1
Kế hoạch bài dạy


5
Rút kinh nghiệm giờ dạy
Tổ trưởng
Các thành viên trong tổ
Tháng 1
BB rút kinh nghiệmTrên đây là kế hoạch chuyên môn tháng 01 năm 2013 của tổ chuyên môn khối 2 đề nghị các thành viên nghiêm túc thực hiện.


Mường Lang, ngày ... tháng ... năm 2013

Người xây dựng kế hoạch
HIỆU TRƯỞNGPHÒNG GD&ĐT PHÙ YÊN
TRƯỜNG T’H MƯỜNG LANG


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mường Lang, ngày ... tháng 2 năm 2013

KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN
Tháng: 02 năm 2013

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện Dự án Mô hình trường Tiểu học mới Việt Nam năm 2013 đã được ban quản lý VNEN phê duyệt ngày 18 tháng 4 năm 2013.
Căn cứ vào nhu cầu hoạt động chuyên môn và các điều kiện kinh phí cho phép của dự án VNEN cho hoạt động chuyên môn.
Căn cứ vào kế hoạch của trường Tiểu học Mường Lang năm học 2012 - 2013.
Tổ chuyên môn khối 2 xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn như sau:
I. Mục tiêu
Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn.
Đánh giá kết quả hoạt động của tuần trước, đề ra phương hướng hoạt động của tuần tiếp theo.
Giúp giáo viên củng cố phương pháp dạy học, trao đổi thảo luận nội dung, chương trình để thống nhất giảng dạy....
II. Nội dung sinh hoạt:
1. Đánh giá kết quả thực hiện tháng 1/ 2013
2. Triển khai kế hoạch thực hiện tháng 2/ 2013
3. Thống nhất nội dung chương trình tháng 2/ 2013
4. Thống nhất tiết dạy khó, làm phiếu học tập cho các môn học tháng 2.
5. Phân công dạy thực nghiệm
6. Kiểm tra hồ sơ .
III. Phân công thực hiện:

TT
Nội dung công việc
Người điều hành
Người thực hiện
Thời gian hoàn thành
Dự kiến sản phẩm
Ghi chú

1
Đánh giá kết quả thực hiện tháng 1/ 2013
Tổ trưởng
Bùi T Ngọc Xuân
Tháng 2
2

Kế hoạch thực hiện tháng 2 / 2013


Tổ trưởng


Các thành viên trong tổ


Tháng 23
Thống nhất ND chương trình, phiếu học tập tháng 1
Tổ trưởng
Các thành viên trong tổ
 
Gửi ý kiến