Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bao cao sơ kết 5 năm thực hiện thông báo số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của bộ chính trị về giải quyết khiếu nại, tố cáo

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trung Thành
Ngày gửi: 10h:09' 23-09-2013
Dung lượng: 73.0 KB
Số lượt tải: 29
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ HUYỆN YÊN SƠN
ĐẢNG UỶ XÃ TÂN TIẾN
*
Số 219-BC/ĐUĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tân Tiến, ngày 09 tháng 9 năm 2013BÁO CÁO
Sơ kết 5 năm thực hiện thông báo số 130-TB/TW ngày 10/01/2008
của bộ chính trị về giải quyết khiếu nại, tố cáo

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Đảng bộ xã Tân Tiến có 186 đảng viên (trong đó: Dự bị 17, phụ nữ 50, dân tộc thiểu số 138, đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 35) sinh hoạt tại 20 chi bộ, trong đó có 14 chi bộ nông thôn lãnh đạo 14 xóm, 03 chi bộ trường học, 01 chi bộ Hợp tác xã, 01 chi bộ y tế và 01 chi bộ cơ quan xã, không có chi bộ sinh hoạt ghép. Hàng năm có trên 99 % đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (trong đó hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 71%), có 72% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém. Từ đầu nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ có 15 đồng chí, Ban Thường vụ có 5 đồng chí.
Kinh tế chủ yếu của xã là phát triển nông, lâm nghiệp, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại đang được hình thành và từng bước phát triển. An ninh quốc phòng được bảo đảm, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.
Những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến công tác phát triển đảng viên: Về tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; luôn thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Các Ban ngành và các đoàn thể hàng tháng thường xuyên họp giao ban đầy đủ để nắm bắt các tình hình diễn ra trong tháng đồng thời có những thông tin mới để tuyên truyển phổ biến kịp thời trong nhân dân. Được Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân xã quan tâm lãnh đạo trực tiếp dưới sự đồng tình ủng hộ của các ban ngành đoàn thể, cán bộ nhân dân các dân tộc đã cùng nhau đoàn kết tập chung chí hướng lao động xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đội ngũ cán bộ được đào tạo về trình độ, năng lực và điều hành công việc tốt hơn.
Do địa bàn của xã rộng, dân cư không tập chung, trình độ dân trí không đồng đều giữa các dân tộc, một số nhân dân còn gặp nhiều khó khăn nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Mặt khác một số nhỏ nhân dân còn có biểu hiện tiêu cực chưa thực sự chăm lo đến sự phát triển kinh tế trong gia đình và sự phát triển của xã hội. Đội ngũ cán bộ thiếu, một số cán bộ năng lực công tác còn hạn chế nên còn gặp nhiều khó khăn trọng việc giao nhiệm vụ và giải quyết mọi công việc của chính quyền địa phương. Xuất phát từ thực tiễn năm 2008 Đang ủy đã tập trung triển khai thực hiện Thông báo số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị, về: tình hình kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Việc thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo đã có nhiều chuyển biến và đạt được những kết quả quan trọng; nhiều vụ việc đã được giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở. Do vậy, qua các năm, từ năm 2008 đến tháng 6 năm 2013, số công dân đến phòng tiếp dân của cơ sở và số đơn thư khiếu tố vượt cấp có chiều hướng giảm, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương .
II- KẾT QUẢ 5 NĂM THỰC HIỆN THÔNG BÁO SỐ 130-TB/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
A- Những kết quả chủ yếu
1- Kết quả phổ biến, quán triệt, phổ biến, triển khai, triển khai thực hiện Thông báo số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị tại cấp uỷ, tổ chức Đảng các cấp
Đảng uỷ đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Thông báo số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị và kế hoạch của cấp uỷ cơ sở về giải quyết khiếu nại, tố cáo đến cấp uỷ Đảng, các tổ chức đảng, toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và Uỷ viên Ban Chấp hành các đoàn thể.
2- Việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức Đảng, của
 
Gửi ý kiến