Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

phát động thi đua năm học 2013 -2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lâm Thị Cúc
Ngày gửi: 22h:05' 30-08-2013
Dung lượng: 79.0 KB
Số lượt tải: 2732
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD& ĐT KRÔNG NĂNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT

Số: /KH-CĐ LTK
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Xuân, ngày 05 tháng 9 năm 2013

KẾ HOẠCH
Tổ chức phát động phong trào thi đua trong CBGV- NV Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt 
Năm học 2013 – 2014

Thực hiện kế hoạch của Phòng GD&ĐT Krông Năng về việc tổ chức phát động thi đua trong CBGV-CNV ngành Giáo dục - Đào tạo năm học 2013- 2014; Căn cứ HD ngày 05/9/2013 của ngành GD&ĐT về triển khai thực hiện phong trào thi đua năm 2013.
Căn cứ vào tình hình thực tế của trường Tiểu học Lý Thường Kệt.
Công đoàn trường tiểu học Lý Thường Kiệt phát động phong trào thi đua năm học 2013 - 2014 trong CB-GV-NV toàn trường với các nội dung cụ thể sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
1. Vận động CNVC-LĐ trong trường phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm học 2013-2014 của ngành giáo dục - đào tạo đã đề ra và thực hiện tốt các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Hai không" với 4 nội dung do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phát động, cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" do Công đoàn giáo dục Việt Nam phát động và phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".
2. Phát huy thành tích đã đạt được, tiếp tục phát động sâu rộng  phong trào thi đua trong trường học nhằm động viên đông đảo CBGV-NV hưởng ứng tham gia, năng động, sáng tạo để phấn đấu thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
3.  Phong trào thi đua phải mang tính thiết thực, hiệu quả, tạo bước chuyển biến mới nhằm động viên được CBGV-NV nâng cao chất lượng giảng dạy và công tác quản lý giáo dục, thúc đẩy sự nghiệp giáo dục phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - đào tạo trong quá trình hội nhập quốc tế và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Từng đợt thi đua có sơ kết rút kinh nghiệm, khen thưởng và biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến, tạo động lực phấn đấu thi đua của CB-GV-NV trong nhà trường.
II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA:
Một là, đội ngũ CB,GV-NV và học sinh trong nhà trường hăng hái thi đua dạy tốt, học tốt và công tác tốt, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển giáo dục - đào tạo. Trước mắt, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2013 - 2014, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.
Hai là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đội ngũ CB,GV-NV và học sinh tích cực học tập các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình công tác của phòng và các quy định của ngành, nhằm nâng cao nhận thức, quán triệt và thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành trong giai đoạn mới: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá và hội nhập quốc tế. Tập trung đổi mới quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành cho học sinh.
Ba là, quán triệt thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần chuyển biến từ nhận thức đến hành động của đội ngũ CB,GV-NV và học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội và các hoạt động đoàn thể; giữ gìn trường lớp sạch đẹp, giữ gìn tài sản, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Xây dựng ý thức tự học tập và tu dưỡng đạo đức, văn minh văn hóa trong ứng xử. Chấp hành tốt trật tự an toàn giao thông.
Bốn là, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; đẩy mạnh phong trào tự học, tự bồi dưỡng; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy; đổi mới phương pháp dạy học. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý
 
Gửi ý kiến