Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

phát biểu khai mạc học tập quán triệt nghị quyết TW 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Sơn Tùng
Ngày gửi: 08h:13' 23-08-2013
Dung lượng: 35.0 KB
Số lượt tải: 107
Số lượt thích: 0 người
PHÁT BIỂU KHAI MẠC

HỘI NGHỊ
Quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị TW 7 - khóa XI

Kính thưa: - Quí vị đại biểu !
- Thưa hội nghị !

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Kế hoạch số 71-KH/HU ngày 9/8/2013 của Huyện uỷ ……….. về việc “Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết và các kết luận Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)”. Hôm nay, Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết và các kết luận Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện. Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng quí vị đại biểu, các đồng chí cán bộ chủ chốt trong toàn huyện về dự Hội nghị. Chúc các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp !
Thưa các đồng chí! 
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 (khóa XI) của Đảng diễn ra từ ngày 02 đến ngày 11-5-2013, qua 10 ngày làm việc Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến và thông qua một số nghị quyết và kết luận quan trọng đó là:
- Nghị quyết tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới;
- Nghị quyết chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;
- Kết luận tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở;
- Kết luận về việc tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;
- Kết luận một số vấn đề cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020 và một số vấn đề quan trọng khác.
Đây là những vấn đề quyết định rất lớn đến sự ổn định và phát triển của đất nước nói chung và của huyện nhà nói riêng trong giai đoạn trước mắt cũng như chiến lược lâu dài. Do đó, việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết và các kết luận của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) có ý nghĩa to lớn và sâu sắc.
Trong quá trình nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện, Tôi đề nghị các đồng chí tập trung nghiên cứu, tiếp thu, nắm vững và hiểu sâu những nội dung cốt lõi, tinh thần cơ bản của Nghị quyết; dành thời gian thích đáng để thảo luận, đánh giá thực trạng từng lĩnh vực, chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế yếu kém, thống nhất chương trình hành động với những nhiệm vụ, giải pháp sát hợp với thực tiễn địa phương, cơ sở để chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt hiệu quả và đặc biệt chú ý một số nội dung sau:
- Nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Toàn thể cán bộ, đảng viên nhận thức rõ “sức mạnh là ở nơi dân” chỉ có làm tốt công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng thì Đảng mới có sức mạnh, do đó, cần phân tích làm rõ những kết quả, hạn chế và nguyên nhân về công tác dân vận đã được đánh giá trong nghị quyết. quán triệt sâu sắc những quan điểm, mục tiêu và giải pháp của Đảng trong thời gian tới.
- Việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 là yêu cầu khách quan, cần thiết. Quy trình sửa đổi Hiến pháp thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 2 (khóa XI) và Điều 147 của Hiến pháp hiện hành; tiến hành một cách chặt chẽ, khoa học, dưới sự lãnh đạo của  Đảng; có cơ chế bảo đảm sự tham gia của các nhà khoa học, các nhà quản lý và tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về các nội dung sửa đổi, để Quốc hội có đầy đủ cơ sở xem xét quyết định.
Về chế độ chính trị, phải khẳng định chế độ dân chủ ở nước ta là dân chủ xã hội chủ nghĩa. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Dân chủ gắn liền với kỉ luật, kỉ cương. Nhà nước tôn trọng và bảo đảm các quyền con người, quyền công dân; chăm lo hạnh phúc và sự phát triển tự do của mỗi người. Quyền của công dân không được tách rời nghĩa vụ công dân.
- Vấn đề chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lí tài nguyên và bảo vệ môi trường là những vấn đề có ý
 
Gửi ý kiến