Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoach tuần sh tập thể đầu năm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vi Tuấn Anh
Ngày gửi: 18h:54' 10-08-2013
Dung lượng: 36.0 KB
Số lượt tải: 547
Số lượt thích: 0 người
PGD&ĐT TÂN CHÂU
TRƯỜNG THCS SUỐI NGÔ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


KẾ HOẠCH
“TUẦN SINH HOẠT TẬP THỂ” ĐẦU NĂM
NĂM HỌC  2013 - 2014
                                                             
Thực hiện Công văn số: 2435/SGDĐT - GDTrH ngày 31 tháng7 năm 2013 của Sở GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TÂY NINH V/v hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học.
Trường THCS Suối ngô lập kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm - năm học 2013-2014 như sau:
I. Mục đích
1. Giúp học sinh làm quen với thầy cô giáo, bạn bè, với  điều kiện học tập và phương pháp dạy học trong nhà trường; tạo nên môi trường học tập và rèn luyện thân thiện, tích cực và hiệu quả; tạo tình cảm, niềm tin của học sinh đối với trường lớp, thầy cô và bạn bè.
2. Thông qua các hoạt động tập thể, học sinh được nâng cao nhận thức về truyền thống của nhà trường; nắm vững được những điều lệ, quy chế, nội quy, quy tắc ứng xử và các quy định khác liên quan của nhà trường. Từ đó, học sinh hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, và ý thức trách nhiệm của mình trong việc học tập và  rèn luyện đạo đức của  một người  học sinh dưới mái trường khi bước vào năm học mới.
3. Giúp học sinh bồi dưỡng và nâng cao tình cảm yêu mến và kính trọng thầy cô giáo, yêu mến và gắn bó với trường lớp, với bạn bè ; rèn luyện cho học sinh những kĩ năng sống tốt đẹp, tích cực và thân thiện với môi trường học đường.
II. Yêu cầu
1. Việc tổ chức các hoạt động trong “Tuần sinh hoạt tập thể” phù hợp theo điều kiện nhà trường, lớp chủ nhiệm và đặc điểm tâm sinh lý học sinh; thực sự có tác dụng, hiệu quả đối với các em; tạo được niềm tin cho học sinh và không khí vui tươi, phấn khởi trong lớp và nhà trường.
2. Các hoạt động trong “Tuần sinh hoạt tập thể” nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự quản của học sinh, gắn với các hoạt động chung đầu năm học của nhà trường, đặc biệt là phong trào thi đua“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
III. Nội dung sinh hoạt
Nội dung 1:
Đón học sinh vào năm học mới; tổ chức các hoạt động làm quen với thầy cô giáo, với bạn bè, giao lưu kết nghĩa giữa học sinh các lớp đầu cấp với học sinh các lớp trên; tạo điều kiện cho học sinh mới vào trường được bạn bè, thầy cô giáo giúp đỡ thân thiện và hoà nhập nhanh chóng vào môi trường học tập và rèn luyện mới.
Nội dung 2:
                Các Chi đội thực hiện các hoạt động văn nghệ, thi đố vui, kể chuyện, … để học sinh hiểu về: tiểu sử chi đội mình, truyền thống nhà trường, HS tìm hiểu tổ chức và bộ máy của nhà trường, giáo viên và nhân viên nhà trường, các điều kiện cơ sở vật chất, (phòng học, phòng bộ môn, thiết bị dạy học, thư viện, phòng truyền thống, sân chơi, bãi tập, các công trình nhà vệ sinh, bảo vệ môi trường…). Giúp học sinh nắm được nội quy nhà trường; quy chế thi, kiểm tra, xếp loại học sinh về học tập và rèn luyện; nội quy, quy định của nhà trường.
Các chi đội thực hiện bầu ban cán sự lớp, BCH đội (tạm thời).
Nội dung 3:
Giới thiệu để giúp học sinh làm quen với mục đích, yêu cầu, chương trình học tập và giáo dục, phương pháp học tập và rèn luyện ở trường mới, lớp mới, môn học mới một cách tích cực, chủ động; giới thiệu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo; khơi dậy trong các em sự yêu thích và hứng thú đối với môn học.  
Nội dung 4:
Tổ chức cho học sinh tìm hiểu về xây dựng cảnh quan sư phạm và môi trường thân thiện trong nhà trường (xây dựng, giữ gìn trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn; học tập và rèn luyện có hiệu quả; rèn luyện kỹ năng sống; các hoạt động vui chơi lành mạnh...).
IV. Tổ chức thực hiện, báo cáo
- Thời gian: Từ ngày 12 /8 đến hết ngày……tháng…… năm 2013
         - GVCN cụ thể hóa kế hoạch đến lớp của mình và có báo cáo sau khi kết thúc tuần lễ chủ điểm theo nội dung nêu trên.
          Trên đây là kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể” đề nghị Tổ chức Đoàn –Đội  và GVCN các lớp trong nhà trường  thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./
                                                                            Tân châu , ngày 10 tháng 8
 
Gửi ý kiến