Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bồi dưỡng chuyên môn 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:17' 03-08-2013
Dung lượng: 9.4 KB
Số lượt tải: 24
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN DI LINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 15 /GDĐT-HD
Di Linh, ngày 22 tháng 7 năm 2013

V/v Hướng dẫn công tác bồi dưỡng giáo viên Tiểu học hè 2013Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH; TH-THCS.

Căn cứ công văn 967/SGDĐT-GDTH ngày 26 tháng 6 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về việc tổ chức bồi dưỡng hè 2013 cho cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học;
Bộ phận chuyên môn bậc tiểu học Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Di Linh hướng dẫn các đơn vị trường tiểu học tổ chức bồi dưỡng chuyên môn hè 2013 như sau:
Tập huấn cho giáo viên thuộc chương trình dự án VNEN:
1. Phương thức tổ chức thực hiện: Hiệu trưởng trường tiểu học Kim Đồng tổ chức tập huấn cấp trường về dạy học lớp 4 theo mô hình VNEN.
2. Đối tượng được bồi dưỡng: CBQL và 10 giáo viên của trường tiểu học Kim Đồng. Số giáo viên này chỉ tham gia bồi dưỡng chuyên đề 4 và nội dung giáo dục địa phương tại lớp đại trà dưới đây.
3. Địa điểm: Tại trường Tiểu học Kim Đồng
4. Thời gian: 05 ngày (Bắt đầu từ 7giờ 30 phút ngày 5/08/2013 đến 9/8/2013)
5. Báo cáo viên: Hiệu trưởng phân công CBQL và giáo viên cốt cán đã dự lớp tập huấn tại Đắclắc thực hiện.
6. Kinh phí bồi dưỡng: Trích từ kinh phí hoạt động của dự án VNEN.
II. Tập huấn cho CBQL và giáo viên các trường triển khai nhân rộng mô hình VNEN:
1. Phương thức tổ chức thực hiện: Phòng Giáo dục & Đào tạo tổ chức bồi dưỡng cho CBQL và giáo viên các trường triển khai nhân rộng mô hình VNEN dự lớp tập huấn về giảng dạy các môn Tiếng Việt ,Toán, Tự nhiên-Xã hội, HĐNGLL.
2. Đối tượng được bồi dưõng: CBQL và giáo viên dạy lớp 2,3 của trường tiểu học Lam Sơn, TH Võ Thị Sáu, TH Hòa Ninh 2. Số giáo viên này chỉ tham gia bồi dưỡng chuyên đề 1, chuyên đề 4 và nội dung giáo dục địa phương tại lớp đại trà dưới đây.
3. Địa điểm: Tại trường Tiểu học Võ Thị Sáu.
4. Thời gian: 03 ngày (Bắt đầu từ 7giờ 30 phút ngày 08/08/2013 đến 10/8/2013)
5. Báo cáo viên: Cán bộ quản lý và giáo viên của trường tiểu học thuộc dự án VNEN thực hiện.
6. Kinh phí bồi dưỡng: Trích từ kinh phí hoạt động của dự án VNEN.
III. Tập huấn đại trà dành cho giáo viên Tiểu học:
1. Phương thức tổ chức thực hiện: Hiệu trưởng các trường tiểu học căn cứ vào công văn hướng dẫn bồi dưỡng giáo viên tiểu học hè 2013 chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện bồi dưỡng đại trà cho giáo viên tại các trường tiểu học.
2.Nội dung:
- Chuyên đề 1: Mô hình trường học mới tại Việt Nam
- Chuyên đề 2 : Dạy học tích cực – Một số kĩ thuật dạy học.
- Chuyên đề 3 : Dạy học đảm bảo chất lượng theo chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học môn Tiếng Việt, Toán qua hệ thống bài tập củng cố kiến thức – kỹ năng môn Tiếng Việt, Toán.
- Chuyên đề 4: Tích hợp các nội dung giáo dục địa phương qua các môn học .
- Nội dung : Một số vấn đề cần lưu ý đối với giáo dục tiểu học trong năm học 2013-2014.
3.Thời gian : 03 ngày (Bắt đầu từ 7giờ 30 phút ngày 05/08/2013 đến 7/8/2013)
* Phân bố thời gian như sau:
- Chuyên đề 1 : 01ngày
- Chuyên đề 2,3,4 : Mỗi chuyên đề 1 buổi
- Nội dung “Một số vấn đề cần lưu ý đối với GD Tiểu học trong năm học 2013-2014 ” : 1 buổi
4. Thành phần : Tất cả giáo viên tiểu học.
5. Địa điểm : Tại các trường Tiểu học
6. Báo cáo viên: Do hiệu trưởng phân công cán bộ cốt cán của trường đã dự tập huấn tại Tỉnh.
IV. Tổ chức thực hiện:
1.Trước khi tổ chức bồi dưỡng: Hiệu trưởng các trường Tiểu học lập kế hoạch tổ chức bồi dưỡng.
2.Khi hoàn thành việc tổ chức bồi dưỡng: Hiệu trưởng các trường báo cáo việc tổ chức triển khai lớp bồi dưỡng về Phòng Giáo dục & Đào tạo vào ngày 17/8/2013 ( bằng văn bản). Hồ sơ gồm:
- Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng.
- Báo
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓