Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch khăc phục hạn chế khuyết điểm Nghị quyết Trung ương 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Deo Vandat
Ngày gửi: 09h:12' 02-08-2013
Dung lượng: 41.0 KB
Số lượt tải: 1301
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ HUYỆN MƯỜNG LA
CHI BỘ TRẠM KHUYẾN NÔNG
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Mường La, ngày 02 tháng 8 năm 2013


KẾ HOẠCH
Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

Họ và tên: Đèo Văn Đạt
Chức vụ: Phó Bí Thư chi bộ, Phó trạm trưởng Trạm Khuyến nông
Đang sinh hoạt tại Chi bộ: Trạm Khuyến nông

- Căn cứ Kế hoạch số 03 – KH/ HU ngày 15 tháng 11 năm 2012 Kế hoạch tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Kết luận số 764-KL / HU ngày 9 tháng 7 năm 2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy về kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”;
- Căn cứ Kết luận ….. -KL/KN ngày tháng 11 năm 2012, Kết luận của Chi bộ trạm khuyến nông Huyện Mường La về kết quả kiểm điểm tự phê bình của đồng chí Đèo Văn Đạt theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”;
- Thực hiện Nghị quyết lãnh đạo của Chi bộ Trạm khuyến nông tháng 7 /2013 về việc xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4 Khóa XI.
Bản thân tôi nêu kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4 Khóa XI như sau:
I. NHỮNG HẠN CHẾ KHUYẾT ĐIỂM:
1. Khuyết điểm về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng:
Đôi lúc chưa tham gia đầy đủ các đợt học tập, quán triệt Nghị quyết do huyện tổ chức.
2. Khuyết điểm về xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá:
Chưa tham gia được nhiều với chi bộ về xây dựng đội ngũ cán bộ
3. Khuyết điểm về thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nêu cao trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
- Chưa sâu sát kiểm tra cơ sở. Xử lý công việc còn lúng túng, chưa linh hoạt, trong giải quyết công việc.
- Chưa mạnh dạn đề xuất tham mưu các giải pháp thực hiện chức năng nhiệm vụ để phát huy tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao.
II. KẾ HOẠCH KHẮC
PHỤC SỬA CHỬA:
1. Khuyết điểm về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng:
1.1 Khuyết điểm: Đôi lúc chưa tham gia đầy đủ các đợt học tập, quán triệt Nghị quyết do huyện tổ chức.
* Biện pháp khắc phục, thời gian khắc phục:
-Biện pháp khắc phục: Tham gia học tập chính trị Trong các đợt học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách của nhà nước và cuộc họp chi bộ, cơ quan, các buổi sinh hoạt giao ban hàng tháng.
- Thời gian khắc phục: Tháng 8 /2013
2. Khuyết điểm về xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá:
2.1. Khuyết điểm: Chưa tham gia được nhiều với chi bộ về xây dựng đội ngũ cán bộ.
*Biện pháp khắc phục, thời gian khắc phục:
- Biện pháp khắc phục: Tăng cường học tập, rèn luyện để không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, trình độ quản lý để chỉ đạo tổ chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; Năng nổ nhiệt tình hơn nữa trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị cũng như phòng trào của các tổ chức đoàn thể;
- Thời gian khắc phục: Tháng 8 /2013:
3. Khuyết điểm về thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nêu cao trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
3.1 Khuyết điểm:
- Chưa sâu sát kiểm tra cơ sở. Xử lý công việc còn lúng túng, chưa linh hoạt, trong giải quyết công việc.
- Chưa mạnh dạn
 
Gửi ý kiến