Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Vũ Ngọc Sơn TH Trần Phú-( Văn Chấn- Yên Bái)
Người gửi: Vũ Ngọc Sơn
Ngày gửi: 22h:12' 30-07-2013
Dung lượng: 36.0 KB
Số lượt tải: 57
Số lượt thích: 0 người

Bài thu hoạch
Lớp bồi dưỡng chính trị hè 2013

Câu 1:
Phần trả lời:
Cách mạng cần có Đảng. “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt”
Một là, hiểu chủ nghĩa Mác- Lê nin là hiểu bản chất của các vấn đề ; Hiểu đúng để hành động đúng.
Hai là, phải vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác- Lê nin cho phù hợp với từng lúc và từng nơi, từng lĩnh vực.
Ba là, thường xuyên tổng kết thực tiễn cách mạng, rút ra những bài học kinh nghiệm cho mình và bổ sung, làm phong phú thêm kho tàng lí luận của chủ nghĩa Mác -Lê nin.
Bốn là, đấu tranh chống những luận điểm cơ hội, xuyên tạc xét lại của Chủ nghĩa Mác- Lê nin bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác- Lê nin.
Năm là, dựa trên cơ sở chủ nghiã Mác- Lê nin để xây dựng khối đoàn kết trong phong trào cộng sản quốc tế, “Có lí có tình”.
1.2 Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng.
a. Nguyên tắc tập trung dân chủ.
b. nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
c. Nguyên tắc tự phê bình và phê bình.
d. Kỉ luật nghiêm minh, tự giác.
đ. Đoàn kết, thống nhất trong Đảng.
1.3 Quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, Đảng viên có đức có tài để xứng đáng “Là đạo đức, là văn minh”.
- Xây dựng Đảng về mặt đạo đức là một nội dung đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng Sản Việt Nam, là sự phát triển rất cơ bản và sáng tạo của Hồ chí Minh đối với học thuyết của V.I Lênin về Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản. Để Đảng thực sự “Là đạo đức, là văn minh”, phải quan tâm xây dựng đội ngũ Đảng viên của Đảng.
*Yêu cầu về phẩm chất, tư cách của đội ngũ cán bộ, Đảng viên gồm:
+ Suốt đời phấn đấu hi sinh cho mục tiêu, lí tưởng của Đảng.
+ Tuyệt đối trung thành với Đảng, với sự nghiệp cách mạng
+ Đặt quyền lợi của Đảng, của Tổ Quốc lên trên hết và lên trước hết.
+ Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng.
+ Có đời tư trong sáng; Là một tấm gương sáng trong cuộc sống để nhân dân tin và noi theo.
*Yêu cầu về năng lực (Tài) của cán bộ Đảng viên gồm:
+ Có năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân dân.
+ Có mối liên hệ mật thiết với nhân dân.
+ Luôn luôn học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt.
+ Phải có phong cách tốt, sâu sát tỉ mỉ.
1.4 Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân.


- Đảng ta gắn bó với dân vì “Đảng là con nòi của nhân dân”; mục đích của Đảng là “ Đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ Quốc”.
- Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Mỗi Đảng
No_avatar

minh muon giao an lop 3

 
Gửi ý kiến